Varför tror så många katoliker inte på att Eukaristin är Jesu kropp och blod?Lex orandi, lex credendi. I allt som vi gör, inte bara i exempelvis bön, så finns det en anledning till att vi gör det. Det finns principer som ligger bakom våra minsta handlingar och när vi blir medvetna om dessa principer så kommer vi att få mer kontroll över våra handlingar. Dessa principer är inte alltid logiskt framtänkta utan oftast är det vår egna vilja, försvagad av syndafallet, som är vår princip. Vid andra tillfällen så väljer vi att ignonera vår bristande vilja och göra det som vi vet är gott. Detta är vårt mål, att resonera fram vad som är gott och sedan göra det. Men detta kräver att vi vet vad som är gott.

Vi vet vad Eukaristin är för något då Jesus säger i Johannesevangeliet:
"Jag är livets bröd"
Vi förstår även att prästen under Mässan blir In persona Christi, samt säger konsekrationsorden och gör därmed Kristi kropp och blod närvarande. Vi förstår allt detta. Men här är själva haken. Våra handlingar, och då speciellt våra prästers handlingar, motsvarar inte alltid det som vi tror och som vi vet är sant. För efter konsekraktionen så hör vi doxologin, det stora amen och inbjuds till att be så som vår Herre bad.

Så jag repeterar, Lex orandi, lex credenti. För de som inte vet vad dessa ord betyder så betyder det att vi tror efter hur vi ber. Bokstavligt betyder det att bönens lag är trons lag. Vad detta betyder är att om vi nu verkligen tror något så bör vi be som att det verkligen är det. Så när vi kommer till att be Fader vår under mässan, varför riktar vissa sina blickar upp i taket? Tittar på krucifixet? Tittar på prästen? Kristus är mitt ibland oss och många är upptagna med att stöka runt och börja fundera över vilka som man skall skaka hand med under fridshälsningen. Man gör allting som man inte bör egentligen göra utan vi bör istället rikta blickarna mot Kristus som finns närvarande som en bild utav den osynlige Guden, som en bild över Fadern och börja be om vad vi behöver mest.

Helt enkelt, om vi vill att katoliker skall börja tro på Kristi närvaro i Eukaristin, kan vi börja med att be till Honom under Mässan.

Översatt från Men like Wine.