Polykarpos
23/2: Ett halvt sekel efter sin himmelfart visade sig Jesus för sin ”älskade lärjunge” Johannes (se 27/12). Den gamle aposteln var fånge på ön Patmos och skrev ned vad Jesus sa (= Uppenbarelseboken i slutet av Nya Testamentet). Jesus hälsade då bl.a. till den fattiga och förföljda församlingen i Smyrna (Upp 2:8-11) och förberedde den på kommande lidanden: ”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.” En ung man där, som vi vet undervisats av denne Johannes liksom av andra apostlar – den helige POLYKARPOS - blir sedan Smyrnaförsamlingens biskop. Ca år 156 släpas han in i stadens arena på den blodtörstiga och kyrkofientliga publikens begäran. När han erbjuds frihet ifall han förbannar Kristus svarar han: ”I 86 år har jag tjänat honom, och han har aldrig gjort mig någon orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?” Stadens judar och hedningar samlar snabbt ihop ved och kvistar och bränner honom levande på bål. Ögonvittnen skrev ned den skakande berättelsen direkt och spred den i kyrkorna. Det är den äldsta martyrberättelsen som vi har utanför Bibeln. Där förekommer ordet ”katolsk” för första gången och vi hör hur de kristna samlar och vördar helgonets benrester, dessa reliker sägs vara ”mer värd än dyrbara stenar och värdefullare än guld”. Det läggs till en förklaring som är som ett perfekt svar till Luthers och protestanternas påståenden 1400 år senare att relikerna ”drar bort vår uppmärksamhet” från Kristus: ”… de fattar inte att vi aldrig kan överge Kristus … Ty honom tillbedjar vi, då han är Guds Son. Martyrerna visar vi den kärlek, som tillkommer dem såsom Herrens elever och efterliknare på grund av deras oöverträffliga hängivenhet till sin konung och lärare”. Berättelsen som är oerhört exakt (Polykarpos avrättas 23 februari kl. 2 på eftermiddagen) vittnar om kontinuiteten i vår apostoliska tro: Katolska kyrkan är den samma i alla tider. Vi lär och för vidare vad apostlarna lärde oss och vad deras efterträdare anordnade. Vill du veta vad ursprunglig och autentisk kristendom är, så är det hit du ska komma.Kyrkans bön på denna dag:

Du Herre över hela skapelsen, som gjorde den helige Polykarpos till ett av dina blodsvittnen, låt oss på hans förbön få dela Kristi bägare och genom Andens kraft stå upp till evigt liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


-Diakon Björn Håkonsson