Petrus Damiani21/2: När korruption och likgiltighet växer i kyrkan frestas många fromma att vända ryggen åt allt och dyrka Gud för sig själv. Munken PETRUS DAMIANI fick inte göra så. Påven drog in honom i sin kamp mot simoni (handel med biskopsämbeten), moraliskt förfall i prästerskapet och som problemkrossare vid konflikter. Petrus var sträng i sina predikningar och skrifter (liksom han var oerhörd hård mot sig själv) men måste ha varit en skicklig förhandlare för han var framgångsrik. Så var han t.ex. med om genomtrumfa att endast kardinaler (inte politiska makthavare) skulle välja en ny påve. Hans ständiga önskan att få dra sig ur allt och bara vila i bön uppfylldes aldrig. Nu vilar han ut hos alla som ”levde i gemenskap med Gud” (1 Mos 5:24). Medeltidens brinnande samvete och kyrkolärare dog år 1072, ungefär idag. 

Text som Petrus Damiani lät sätta på sin egen gravsten: 

Vad du är, var jag. Vad jag är, kommer du att bli. Tänk på mig. 

Kyrkan bön på denna dag:

Låt oss, allsmäktige Gud, som den helige biskopen Petrus sätta Kristus främst av allt och med iver tjäna din kyrka, och så med honom nå den djupa glädjen i evighetens ljus och liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


-Diakon Björn Håkonsson