Petrus biskopstol


22/2: Kunga-tron, dom-stol, läro-säte: Särskilda personer får särskilda sittplatser. Dagens fest – PETRUS BISKOPSTOL – visar fornkyrkans vördnad för kyrkans ledare. Kyrkohistorikern Eusebius (se 18/2) berättar omkring år 325 att man då ännu kunde se aposteln Jakob den Yngres (3/5) biskopsstol i Jerusalem. Så bör det också ha varit med Petrus stol i Rom. Längst framme i Peterskyrkan – under fönstret med duvan som symboliserar Den helige ande – ser man i altarväggen en mäktig, fantasifullt formad stol, utfört mitt på 1600-talet. Därinne göms en relik, en verklig stol som gavs åt påvarna år 875 och som en del av dem sedan dess suttit på. Men festen är mycket äldre, så det har nog funnits fler stolar innan – vilken som var först vet ingen. Under dessa februaridagar firade antikens hedniska Rom de avlidna och satte mat och en stol (cathedra) fram till dem. För att inte förknippas med detta betonade de kristna från 300-talet Petrus stol som enbart symbol på hans ämbete och man firade då dagen han upptog detta ämbete i Rom. Att fira denna fest idag är att tacka Gud för hela kyrkans enhet, för den fasta punkten som påven i alla tider utgör, enligt Kristi vilja (Matt 16:18).

Även om det är festdag i kyrkan så är det dock också fredag i fastan. Vi får inte glömma att göra bot, t.ex. avstå från kött, besöka en sjuk eller liknande.

Kyrkans bön på denna dag:

Allsmäktige Gud, du som grundat din kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fästa där genom alla tidens stormar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

-Diakon Björn Håkonsson