Påven uttalar sig om ungdomar

The Church has confidence in the young” och deras livliga deltagande insisterade Papa Benny medan han lyfte fram att ungdomen knuffas ut mot samhällets utkanter genom arbetslöshet och kris i utbildningssystemet.  “She hopes in them and in their energy. She needs their vitality in order to continue living the mission entrusted to her by Christ with renewed enthusiasm…”
Påven finner positive egenskaper hos dagens ungdomskultur, där man har funnit ett ökat deltagande i välgörenhet, ärliga trosupplevelser och strävan efter att bygga samhällen som respekterar frihet och andras värdighet – ”beginning with the smallest and weakest.”