Papa Bennys sista onsdagsaudiens

Man kan följa påvens sista onsdagsaudiens live idag från kl 10:30 - 12:00 på Vatikanens hemsida. Han tar idag farväl till de troende och de 250 000 människor som har samlats på Petersplatsen. Man har ännu inte fastställt ett datum för när konklavet ska samlas för att välja en ny påve.