Kyndelmässodagen2/2: Denna kalla vinterdag är KYNDELMÄSSODAGEN (fast festen ofta läggs på närmaste söndag, alltså imorgon). I kyrkan håller vi tända ljus i händerna (”kyndel” = ljus). Vi firar att Gud uppfyllde sitt folks sekellånga längtan och äntligen kom till sitt hus, templet i Jerusalem. Profeten Malaki hade förutsagt: ”Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om … men vem kan uthärda dagen då han kommer?” (Mal 3:1-2). Uthärda? Gud vill inte skrämma oss, han bärs fram som en 40 dagar gammal, hjälplös baby i Marias famn. Överraskande? Ja, om man glömmer det gudomliga barnet, vars ankomst den store profeten Jesaja talat så mycket om (t.ex. Jes 7:14). Symeon och Hanna, de två åldringarna, Gamla testamentets människor, känner igen Messias som bärs fram av de två unga, Maria och Josef, Nya testamentets människor (Luk 2:22-40). Symeon tar Jesus i sina armar och kallar honom för ”ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna” – Jesus är hela världens ljus (Joh 8:12). Det välsignade ljuset du får i mässan imorgon ska du inte lägga tillbaka i korgen utan ta med hem, för du är missionär för honom. I vinterns bitterkalla dagar kan du som han vara ljus och värme för andra!

Kyrkans bön på denna dag (alltså i mässorna i morgon):

Allsmäktige, evige Gud, din Son blev en av oss och denna dag framburen i templet. Låt oss här förenas med honom, så att vi kan träda fram heliga och fläckfria inför dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

-Diakon Björn Håkonsson