Kardinal Ravasi gillar Amy Winehouse

Signum skriver att det Påvliga kulturrådet ska ha ett möte i Rom tillsammans med sociologer från olika delar av världen, för att diskutera "Aktuella trender inom ungdomskulturen" den 6-7 februari. Ledning för det Påvliga kulturrådet har tidigare sagt att kyrkan riskerar att förlora kommande generationer om hon inte lär sig att förstå de ungas språk och kultur. 

Kardinal Ravasi (som är rådets ordförande) säger att "Även om ungdomskulturen ofta präglas av individualism, ytlighet och hedonism, så rymmer den också många överraskande goda frukter och mycket autencitet" och tillägger att han är en stor fan av den framlidna Amy Winehouse som han anser gav uttryck för "Ett starkt sökande efter mening".    

Ravasi lyfter fram att kyrkan står inför en ungdomsfråga "som blir alltmer brännande och som rör bland annat de uppenbara svårigheterna med trosförmedling". Man måste lära känna de unga människorna, veta vad deras problem, konflikter, etiska uppfattningar, musik...  är för att kunna föra en bättre trosförmedling.