Eugénie Smet7/2: På Alla själars dag (2/11) ber vi katoliker för de avlidna. Om de på grund av sina synder behöver genomgå en rening innan de kan möta Gud – den smärta vi kallar för Skärselden (1 Kor 3:11-15) – så kan vår förbön och våra kärleksfulla uppoffringar ge dem lindring på vägen. Men varför inte be för dem varje dag? Och varför inte göra uppoffringar genom att hjälpa alla som innan döden lever i jordiska skärseldar? Den saliga EUGÉNIE SMET (Moder Maria av Försynen) grundade - uppmuntrad av bl.a. den helige kyrkoherden från Ars (4/8) - kongregationen Hjälparna av de heliga själarna. Ensamma, lidande, sjuka människor i 1800-talets Frankrike, präglad av social misär, blev systrarnas målgrupp. De spred sig till 24 länder. ”Du älskar Guds eld, och du tänder den i andra” skrev en medhjälpare till henne. I vår tid lyckades de stanna kvar i Kina, isolerade från omvärlden i 30 år, efter att kommunisterna på 1940-talet utvisade främmande missionärer. En mångårig och allt mer plågsam cancer bröt ner Eugénie - så kom hennes egen skärseld också innan döden. Detta kors tog hon emot utan att sluta älska Kristus och lita på Guds försyn. Hon dog idag, år 1871. 

Min bön idag:

Saliga Eugénie, du visade oss att kärleken inte vet av några gränser och att vi bör vara nära alla dem som lider, vara sig de lever ibland oss eller på väg mot Gud i evigheten. Be för oss som, skrämda av världens elände och tanken på döden, ännu inte har bestämd oss för att fullt ut följa Kristus, han som avstod från allt för att bli en av oss. Amen.

-Diakon Björn Håkonsson