Du har något svart på pannan!?Askkorset påminner oss om livets förgänglighet och sårbarhet. ”Människa, kom ihåg att du är stoft och åter skall bli stoft.” Allt här på jorden är obeständigt och förgängligt. Vi har vår tid här på jorden till låns. ”Omvänd dig och tro på evangeliet.” Askkorset talar sitt  tydliga språk. Det talar till hjärtat, till det djupaste inom oss... ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Kristus Jesus” (Rom 3:25).
            
          När askan tecknas på vår panna, blir vi påminda om att vi en gång skall dö och åter bli stoft. Men samtidigt är det en bön om att få del av den eviga härlighet som ligger bortom allt vi har rätt att få. Om vi verkligen tar emot askan som ett tecken på vår fattigdom i Anden och vårt  oändliga behov av Gud, blir det en bön som når fram till Faderns hjärta.


Från biskop Anders Fasteherdabrev, 2011