Det nya budet!

Det nya budet!


Älska din nästa? Så svårt kan det väl inte vara att älska sina närmaste eller känna medlidande för de fattiga i Afrika och Asien?

Men det är inte det Gud menar med att älska din nästa!

Vi vet alla att Jesus gav oss ett nytt bud. Det är det nya budet som startade hela kristendomen:
 ” Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er”
Det är som Jesus testamente till oss. Kärlek är därför det största budet av det alla. Och han menar att vi ska älska ALLA på denna jord för alla är vi, hur hopplösa vissa än verkar, själar skapade till evigheten. Din nästa är hon tjejen som du umgås med i skolan men egentligen inte gillar så mycket. Din nästa är den där vikarien som framför hela klasssen försökte övertala dig att börja onanera. Din nästa är den som är nära i din omgivning men som du verkligen inte klarar av. 

Om vi inte älskar de som är nära kan vi inte älska de långt borta! Och hur mycket jag än avskyr den där vikarien så föraktar Jesus ingen. I N G E N! Varför inte? För att han har skapat precis alla och älskar oss. Han måste bli så besviken av att se hur lite vi älskar varandra. 

Men Gud, hur ska jag göra för att lära mig älska min nästa? Det är en bön jag ber varje dag, medvetet som undermedvetet. Och Gud har gett mig den förmånen att få lära mig om sådant varje fredag på de föredrag och diskussioner jag är på och nu vill jag ge lite av det jag lärt mig till er:
Be för de människor som verkar omöjliga. Undervisa de som vill lära sig. Ge gåvor, små offer och trösta de som behöver det. Även om någon har sårat dig, fortsätt älska den personen och gör små kärleksgärningar mot henne/honom för det är riktig kärlek. Men det svårast är nog självbehärskningen. För den är viktig!! Även om du haft en hemsk dag eller är på dåligt humör så låt inte andra lida av det. Att kunna behärska sig är ett stort kärleksoffer för vår omgivning. Humor är också en stor kärleksgärning. Gör folk glada när det känner sig nere. Om du inte visar din kärlek i gärningar är det inte kärlek. Och allt detta är mycket, jag vet. Men börja smått och utveckla sedan allt så att det till slut kommer naturligt, som en dygd.

Vi som visar kärlek är vittnen till Gud för han är den stora kärleken, och älskar vi vår nästa lär vi oss att älska Gud. För hur mycket kan vi inte älska skaparen, den allsmäktige om vi verkligen kan älska våra fiender?