DEL II: Helgonen och andra om mässan - Ordets liturgi


Här fortsätter vår citatserie om mässan.-----------------------------------------------------------------------

Tidigare delar hittar du här:

-----------------------------------------------------------------------

Idag bjuder vi på citat från helgon och lite annat gällande ORDETS LITURGI.

”Res dig alltid vid läsning av Evangeliet och fortsätt att stå, då det står i dekrumet: ’Vi påbjuder med apostolisk auktoritet att… vi skall inte sitta utan stå med en respektfull bugning i närvarande av Evangeliet.’ Det som ingår i ordet respektfull är tanken på att vi skall aktivt lyssna på Evangeliet.  Så säger den också; ’Lyssna uppmärksamt på dess ord och tillbed med tro’. Vilket betyder att vi vördar ordet genom vår kropps hållning. Sådana kroppsliga handlingar av vördnad är: att buga, två, ta av hatten som är sedligt, och tre, att buga vid orden Jesus och Maria…”
-Geert Grote, Resolutions and Intentions, But Not Vows

“Var tillägnad Guds ord vare sig du hör det i en vanlig konversation med spirituella vänner eller i en predikan. Lyssna alltid på det med uppmärksamhet och vördnad; dra nytta av det; låt det inte falla till jorden utan ta det till dig i hjärtat som dyrbart balsam.”
-Hl. Frans av Sales, Introduktion till ett hängivet liv, II:17

”Låt oss vända oss gentemot oss själva och söka sitt egna samvete om vad som sades.”
- Hl. Bernhard avClairvaux, Sermons on the Song of Songs, III

”Man skall föda själen med Guds ord, för Guds ord, som hl. Gregorius Teologen säger, är änglalikt bröd, som vilka är närda själar som hungrar efter Gud”
-  Serafim av Sarov, Spirituella instruktioner, 23