Biskop Anders - Det är skönt att inte veta allt!


Biskop Anders talade om i en intervju till tidningen Världen Idag, att han nåddes med beskedet om Påvens avgång när han befann sig i S:ta Eugenia församling i Stockholm, där Sveriges kristna råd arrangerade ett seminarium om klimatfrågorna.
"Min första spontana reaktion var att detta inte kan vara sant, men så småningom insåg man att det var sant. Det kräver ett stort mod att avgå". På en fråga som berörde att inte ens biskoparna fick veta om avgången på förhand svarade biskop Anders med att "Det skönt att inte veta allt" och tillade "Man har ju klagat över att det läcker från Vatikanen, men här har det inte läckt alls."

Biskopen anser att påvens beslut är både "bra och modigt" enligt Världen Idag, och konstaterade att påven har haft både med- och motgångar bakom sig. "Han ville fortsätta i Johannes Paulus II:s fotspår, och han ville ge kyrkan en mer teologisk framtoning. Han hade en dröm om att komma fram till försoning med östkyrkan, men där nådde han inte hela vägen fram."

Biskopen talade även om sitt senaste möte med Papa Benny: 
"Vart femte år besöker vi biskopar påven och får då en halvtimme i enrum med honom. När vi sist sågs hade han en gammaldags kartbok framför sig, en sådan från tiden då jag var barn, och ställde frågor om situationen i Sverige. Han hade en enkel och ödmjuk framtoning.