Benedictus XVI talar om att avgå som påve 2010Följande är från en intervju med Peter Seewald som blev en bok som heter "Världens ljus - Påven, Kyrkan och tidens tecken" och som är utgivet av Fredestad förlag.

Peter Seewald: "De flesta av fallen är från årtionden tillbaka. Ändå lägger ni särskilt skulden på ert pontifikat. Har ni tänkt dra er tillbaka?"
Benedictus XVI: "När faran är stor får man inte ta till flykten. Därför är detta inte rätta ögonblicket för att dra sig tillbaka. Just i ett sådant ögonblick måste man stå fast och härda ut i den svåra situationen. Det är min uppfattning. Dra sig tillbaka är något man kan göra i tid av fred, eller när man helt enkelt inte förmår mer. Men man får inte ta till flykten i farans stund eller säga att någon annan får ta över."

Peter Seewald: "Man kan alltså tänka sig en situation då ni skulle anse det lämpligt för påven att träda tillbaka?"
Benedictus XVI: "Ja. När en påve inser klart att han fysiskt, psykiskt och andligt är ur stånd att sköta de uppdrag som hör till hans ämbete, då har han rätt och under vissa omständigheter också en plikt att träda tillbaka."