Vincentius av Saragoza22 jan: 
Hur skulle Kristus beskriva dig? Bara som en sympatisör, en medlöpare, eller som en nära vän? Det beror på hur du förhåller dig till honom under motgång. Den helige diakonen VINCENTIUS av Saragoza utsattes för den mest utstuderade tortyr som tänkas kan under kyrkoförföljelsen år 304. Orsak: Han vägrade ta avstånd från Kristus. Det sägs att bödlarna såg honom badad i ljus och i samtal med Gud, att änglar tröstade honom och att en korp försvarade hans lik. Tillhörigheten till Kristus är en bro till evigt liv och oförstörbar lycka. Inget ont är lika mäktigt. Därför är vänskapen med honom värd alla uppoffringar, också de motgångar och strider som vi darrar mest inför. 

Kyrkans bön på denna dag:

Allsmäktige, evige Gud, ingjut din Ande i oss, så att vårt hjärta grips av den glödande kärlek som förmådde den helige Vincentius att övervinna alla kroppens plågor. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

-Diakon Björn Håkonsson