Paulus omvändelse

25/1: När det blir klart för oss att Gud är verklig, då blir nästa fråga hur vi står inför honom. Vi skäms för våra synder. Men Gud kan och vill förvandla oss, trots vår synd, till rena helgon. Se bara på Saulus, också kallad Paulus, den mest inbitne, fruktade och effektive förföljaren av urkyrkan. Den uppståndne Jesus omvände honom genom ett bländande ljus från ovan, en händelse som nämns hela fyra gånger i Nya Testamentet (Gal 1:15-17, Apg 9:1-9, 22:6-11 samt 26:12-18). Jesus gjorde kyrkohataren till chefstänkare för sin lilla flock: 14 brev från hans hand (med Hebreerbrevet som möjligt undantag) ingår i ”Guds ord.” Paulus – av alla! – blev den som fick urkyrkan att öppna upp för icke-judar. Därmed kunde du och jag bli medlemmar. Festen idag för PAULUS OMVÄNDELSE visar att den värste kan bli den bäste. Varför skulle det inte också gälla för dig? Du kanske inte är en Paulustyp med en plötslig omvändelseupplevelse bakom dig, men bara det faktum att du tror på Jesus är bevis nog på att han lever i ditt hjärta. Tacka Gud idag för det. T.ex. med den gamla gospelsången:

Amazing Grace, how sweet the sound,
that saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
was blind, but now I see.


Kyrkans bön idag:

Barmhärtige Gud, du undervisar hela världen genom aposteln Paulus livsöde och lära. Låt oss, som firar nådens under med honom, ta honom till vårt föredöme och inför människor av alla slag bli vittnen om din sanning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.