Nyårslöften?


2/1: Nyårslöften? Här ett förslag: Fördjupa din tro genom dagliga studier! Det gjorde de två vänner som föddes o. år 330, BASILIOS DEN STORE och GREGORIOS AV NAZIANZ, under många år. Så hade de också åtskilliga helgon kring sig i sina familjer (se bl.a. 14/1, 9/12, 25/2). Tillsammans med Basilios bror, Gregorios av Nyssa (12/3) kunde de bidra till lösningar på 300-talets hårda strider inom kyrkan om hur man rätt skulle beskriva förhållandet mellan Fadern, Sonen och Den helige ande i den heliga Treenigheten. Basilios grekiska termer antogs för all framtid: En enda gemensam gudomlig ousia (”natur”) och tre olika hypostasis (”personer”). 

Kyrkan kände igen den nedärvda tron i dessa ord och enades även kring Gregorios formuleringar att alla tre personer är Gud, oskapade, eviga, de skiljer sig enbart i sitt förhållande till varandra: Sonen ”avlas” av Fadern före all tid (är alltså inte skapad), Anden ”utgår” eller ”sänds” av Fadern och är inte mindre gudomlig än de två (och kan därför inte heller sägas vara skapad). Att Den helige ande också utgår från Sonen (Joh 15:26) preciserades senare av påvarna i Rom, vilket kyrkorna i öst motsatte sig och därmed uppkom år 1054 schismen mellan ”katoliker” i väst och ”ortodoxa”, ett sår som sorgligt nog ännu inte är botat. Men oavsett detta står alla kristna traditioner idag säkert på den grund som Basililios och Gregorios så kraftfullt försvarade. Med hjälp av deras formuleringar trängdes arianismen tillbaka, tidens maktfulla modeteologi som hade börjat förneka Sonens och Andens gudomlighet och därmed förrådde tron på Guds verkliga människoblivande, hans personliga solidaritet med oss (Jesus) och hans personliga och blivande närvaro hos oss i kyrkan (Anden). 

Kättaren Arius lära – som i modern tid dykt upp i nytt uppkok hos de s.k. Jehovas Vittnen med deras egendomliga bibeltolkningar – ville antagligen skapa en ”mer begriplig” teologi, men försyndade sig mot hela poängen i traditionen som gick tillbaka till apostlarna. Kyrkans försvarskamp mot den påträngande arianismen var plågsam, men hjältar som dagens två helgon stod på sig – och segrade. Det är viktigt att kunna förklara sin tro, när den ifrågasätts. Låt dig inte skrämmas om någon påstår att det är ”ologiskt” att Gud kan vara en och samtidigt tre. Nämn t.ex. vatten, ånga och is. De är alla H2O och ändå olika. När redan enkla jordiska ting kan vara tre och ändå en, hur mycket mer skulle då inte Gud, som överträffar allt vi kan förstå, kunna välja att vara tre genom att vara en och en genom att vara tre? Vem skulle kunna förhindra det? 

Kyrkans bön på denna dag:

Himmelske Fader, du upplyser och leder kyrkan genom de heliga biskoparna Basilios och Gregorios lära och liv. Lär oss att ödmjukt söka sanningen och handla efter den i kärlek. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. 

/Diakon Björn Håkansson