Livets mening?


Livets mening:

Peter Seewald samtalar med påven om meningen med livet och ger uttryck för följande fundering - Kyrkan säger att människan av sig själv varken kan ge världen eller sig själv en mening. Det är svårt att tro när man ser de jättestora biblioteken fulla av böcker som skrivits både av kloka och mindre kloka människor om livet och dess mening. 

Papa Benny svarar med --> Om det inte redan fanns någon mening i världen skulle vi inte heller kunna skapa en. Vi kan visserligen fullborda handlingar som inom ramen för en målsättning betyder något , men som livsmening betyder de inget. Såtillvida kan de inte enbart anses som en produkt av oss. Vad vi producerar kan ge oss tillfredsställelse för ett ögonblick, men inte rättfärdiga hela vårt liv och ge det mening....

Det som kyrkan säger, att nämligen meningen inte blir gjord av oss, utan given av Gud, ska förstås såhär: Meningen är  något som bär oss, som går före och över våra egna tankar och upptäckter - och bara så har den också kraften att bära vårt liv.


Ur boken "Gud och Världen. Ett samtal med Peter Seewald"
(Svensk utgåva, Veritas Förlag, 2007)