Kristna har inte haft det lätt i Kina!


Det har skett en explosionsartad spridning av kristendomen i Kina bara under 1900-talet...

Det är rätt intressant att Kina tillhör ett av de första missionsländerna i världen, men kristendomen har aldrig riktigt fått fäste där. Redan från 600 talet e.kr. finns det historiska spår som talar om en syriansk missionärsmunk som hade kommit till Kinas huvudstad för att sprida sin tro. Religionen mottogs mycket väl till en början och man önskade bygga många kyrkor. Men efterkommande regeringar och imperier som varit emot främmande religioner har sedan dess varit ett stort hinder för kristendomen i landet.

Att det funnits olika kristna martyrer i landet är då inte särskilt förvånade.  Kristna i Kina har länge haft det svårt men kämpat tappert vidare. Ett ganska nytt och grovt exempel på detta är martyrerna av Boxer runt år 1900. Asia Harvest uppger bland annat att det runt om i Kina brändes kyrkor, hem och annat som ägdes av kinesiska kristna eller missionärer och ungefär 32 000 människor mördades på olika förfärliga sätt av styrkor. Men även kulturrevolutionen som varade mellan ungefär 1966 och 1976 hade stor påverkan på kristna i Kina, enligt Geni Raitisoja. Mao ledde då denna revolution som senare gav ursprunget till att personkulter av alla slag förbjöds under 70-talet. Det rådde en turbulent tid med mycket våld och oroligheter. Det finns flera historier som berättar om olika kristna kämpar från den här tiden. I en historia nedskriven av Liao Yiwu så berättas där om en nunna som överlevde extremt svåra omständigheter under den här tiden, men som sedan fick bli bonde då den kyrka hon bott i konfiskerats av regeringen. Hon och martyrerna är bara två av många exempel på människor som fått lida på grund av revolutionen.

Ytterligare svårigheter för spridningen av religionen i landet

Men varför har just kristendomen haft speciellt svårt att hålla sig kvar? Kina har ju liksom varit ett land fyllt med ett flertal olika religioner utöver kristendomen: daoism, konfucianism samt islam är bara några exempel. Också de här religionerna har självklart mött på flera motgångar men ändå tycks det inte vara till samma grad som för kristendomen.
Det finns flera svar på detta. En viktig anledning är att Kina år 1951 avstånd från Vatikanstaten helt och håller, skriver Ulrika Engström. Detta mestadels på grund av att den dåvarande påven erkände Taiwan som en enskild stat. Enligt Landguiden så har Kina under många år försökt ha kvar sitt anspråk på öarna som tillhör Taiwan, trots att det blivit diplomatiskt självständigt sedan 1971 och i praktiken är ett eget land. 
Många började därefter vara religiösa i smyg, så för att förhindra det här så återinfördes år 1950 den så kallade ”Tre själv-rörelsen” av det kommunistiska partiet där kristna skulle ingå. Dessa kristna organisationer var tillåtna av regeringen under förutsättningen att de följde tre särskilda regler: egen försörjning ekonomiskt, självförökning och eget ledarskap. Alltså är dessa typer av kyrkor helt bortkopplade från väst.

Nutid

De pågår tyvärr fortfarande förföljelser av kristna i landet, på vissa ställen allvarligare än andra. Det borde absolut bli mer uppmärksammat här. Att det dessutom är enbarnspolitik gör det heller knappast lättare för de kristna idag, som motsätter sig detta helt. Idag är det oklart hur många som faktiskt är troende kristna i Kina, men runt 10000 nya kristna registreras varje dag. De inofficiella siffrorna dock ligga upp emot 130 miljoner kristna kineser.