Johannes Neumann


5/1: Vissa katolska barn lekar mässa. Det gjorde den helige JOHANNES NEPOMUK NEUMANN från Böhmen, men när han som vuxen ville bli präst sa biskopen nej - han behövdes inte! Han utvandrade till USA där det fanns prästbrist och blev där t.o.m. biskop, arbetade för tyskspråkiga immigranter och indianer, grundade mer än 100 skolor och byggde 80 kyrkor innan han dog, 48-årig 1860. Alla behövs i kyrkan, även du. Frågan är bara var. 

Min bön denna dag: 

Helige Johannes Nepomuk Neumann, i dag på Trettondagsafton kommer vi ihåg allt det som du slet ihjäl dig för, dina kyrkor och skolor som var överfyllda med barn. Må vi, när vi i kväll och i morgon firar de visa männens besök hos Jesusbarnet också komma ihåg dig, en vis man från Västen, och lära att engagera oss för varje ny, uppväxande generation. Amen.
/Diakon Björn Håkonsson