Jesu Heliga Namn - Yehoshua


3/1: I dag firar kyrkan JESU HELIGA NAMN, det namn som Josef fick höra i drömmen, då ängeln sa att han inte skulle vara rädd för att ta Maria till hustru (Matt 1:18-21). Gud själv har alltså bestämt vad han skulle heta och namnet säger vem han vill vara för oss: Yehoshua på hebreiska är en kombination av ordet ”Yeho-” som är en kortform av Yahweh, Gudsnamnet från Gamla testamentet, och ”shua” som betyder ett rop som medför hjälp. Jesus är Räddaren. Var hos de hjälplösa, de som inte kommer vidare och som utestängs - och ropa tillsammans med dem på Gud! 

Kyrkans bön på denna dag:


Gud, du har grundat människosläktets frälsning på Ordets människoblivande. Visa oss den barmhärtighet vi längtar efter, och låt alla människor inse att det inte finns något annat namn under himlen som kan rädda oss än det dyrbara Namnet Jesus. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. / Diakon Björn Håkansson