Du är gift tills du dör!


ETT KATOLSKT ÄKTENSKAP

De allra flesta drömmer om att någon gång gifta sig, men vad innebär det egentligen att ingå äktenskap inom den katolska kyrkan?

För både katoliker och ortodoxa är äktenskapet ett sakrament, Guds särskilda nådekälla för paret och hela familjen. När man som katolik gifter sig så binder man sig för livet. Man lovar att vara öppen för barn och uppfostra dem i tron. Vilket bland annat innebär att man ska fostra barnen i kärlek och rättvisa och lära dem att ta ansvar för både sig själva och andra. Här nedan försöker jag svara på några vanliga frågor man kan få som katolik om äktenskapet.

Varför får man bara gifta sig med en person?
Inom den katolska tron får man bara gifta sig med en person, det betyder att månggifte inte är ett alternativ. Guds avsikt för äktenskapet var att det skulle var mellan två, en man och en kvinna. Detta säger Jesus exempelvis i Mark 10:6-8: "Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött."

Varför finns inte skilsmässa inom katolska kyrkan?
Det enklaste svaret är för att äktenskapet är ett sakrament, och ett sakrament kan aldrig tas tillbaka. Det kan jämställas med dopet - jag kan aldrig ta tillbaka att jag en gång har blivit döpt bara för att jag vill det. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt står det i Mark 10:9. Därmed har kyrkan inte makten att ”Skilja” två personer som inför  Gud har lovat att förbli tillsammans tills döden skiljer dem åt.  
Har ett katolskt äktenskap knutits blir paret till ett kött, vilket inte ens påven kan lösa upp. Det enda kyrkan kan göra är att annullera eller ogiltigförklara ett äktenskap om det har skett under felaktiga grunder och därmed inte varit ett sakrament till att börja med.  Exempelvis kan det ibland förekomma att ett äktenskap gick till via tvång eller att ena paret i förhållandet aldrig ville skaffa barn. Då har detta äktenskap aldrig kommit till stånd, oberoende hur högtidligt vigseln har varit. 

Varför får man ”bara” gifta sig med det motsatta könet?
I och med att äktenskapet bl.a. är till för att tillsammans skapa nytt liv (naturligt) blir det per definition omöjligt med homosexuella äktenskap. Ett äktenskap mellan två män eller två kvinnor blir därmed inte ett äktenskap i katolsk benämning. Samma regler som gäller för mig som heterosexuell när det kommer till äktenskapet gäller även mina homosexuella vänner. Om jag går tillsammans med min fästman till vår kyrkoherde och talar om för honom att vi vill gifta oss men tänker inte skaffa egna barn, då uppfyller vi inte ett av kraven för ett katolskt äktenskap och han lär inte viga oss. Äktenskapet är ingen rättighet, utan en kallelse till att föra livet och tron vidare.