Vad katolska kyrkan betyder för mig!


Vad har kyrkan för betydelse för mig? Jo, många ser kyrkan som ett obligatoriskt besök varje söndag för att det är något som är "traditionellt". Det må vara så men för mig är kyrkan även ett hem. Ett hem som består av glädje och frid, ett hem där jag finner ro och trygghet. Det är ett hem som välkomnar alla, ett hem där rasism och fördomar inte existerar. Ett hem som är byggd på kärlek. Ett hem som har sina dörrar öppna 7 dagar i veckan. Vi människor är en del av detta hem. Det är vårt hem som vår Fader har givit oss.