Thomas Becket29/12: Statens försök att dominera katolska kyrkans beslut är en plåga i alla tider. Med sin kansler och gode vän, THOMAS BECKET som ärkebiskop av Canterbury trodde den engelska kungen Henry II att det skulle gå lätt. Han misstog sig: Med stöd av påven stred helgonet för kyrkans frihet. Thomas fick fly, men lockades tillbaka. Tre män som stod nära kungen högg ihjäl honom framför altaret i hans egen katedral medan munkarna sjöng aftonbön. Där låg Gudsmannen ensam i sitt blod, människor strömmade till men ingen vågade röra honom och ett åskväder dånade över kyrkan. Kristenheten i hela Europa var i chock. Kungen fick krypa till korset och be om förlåtelse. Thomas helgonförklarades. Dramat upprepades 400 år efter (med aktörer av samma namn) när Henry VIII på 1500-talet avrättade sin kansler, den helige Thomas More (22/6). Då segrade staten och kungen tog makten över kyrkan. Detta övergrepp kallas för den engelska reformationen och består tills idag. 

Kyrkans bön på denna dag:

Fader, livets källa, du lät den helige martyren Thomas bli vittne för det rätta utan tanke på sig själv. Lär oss att förneka vårt liv här i världen för Kristi skull, så att vi finner det i himmelriket. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

/Diakon Björn Håkansson