Maria, Maria

Maria, Maria
Du kvinna av fattig jord
Maria, Maria
Du mamma till Herrens ord

Fastän ängslig och rädd
Var din tro att bli ledd
Fast ett barn i ditt hjärta
var du ändå beredd, 
Beredd med din kropp
Ta emot vad Gud sått
Och i hemlighet bära
på framtidens hopp 

Du tvekade ej
Fastän smärtan sa nej 
Att blöda för honom 
Som sen blödde för dig 
Fastän lite, så stor 
I dig finns varje mor
Som ständigt ger nytt liv
I en värld full av hot 

Maria, Maria... 
Per Harling
Ur Krisma - Tankar på livets väg