Jag älskar Kyrkan!Jag älskar Kyrkan!

Kyrkan är mitt hem och min familj. Kyrkan är Kristi kropp. Jesus Kristus själv bildade Kyrkan och verkar och älskar genom den. Kyrkan har 2000 år av och en otrolig mängd heliga människors olika erfarenheter av att stå inför Korset.

I sitt första brev till församlingen i Korinth skriver Paulus:

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. 

I Kyrkan hittar vi alla typer av människor, med olika erfarenheter, med olika kulturer, med olika sår och glädjeämnen. Men genom Kristus blir vi alla en och samma. Paulus skriver i sitt brev till Efesierna:

[L]åt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. 

I en värld fylld av konflikter, ensamhet, fattigdom och utsatthet står Kyrkan som en ledfyr i mörkret och lyfter den svage ur rännstenen. Hon samlar sin flock och breddar Guds rike och förkunnar att ”Jesus är uppstånden! Kom och omvänd er!” Oavsett hur många gånger jag själv snubblar på vägen så står Kyrkan där med öppna armar och hjälper mig upp.

Därför älskar jag Kyrkan.