Du är en profet!


I Bibeln möter vi profeter. Det är människor som Gud väljer att tala igenom. Du är en profet när du försöker förstå det som sker i världen med "Guds ögon", när du försöker genomskåda de djupare sammanhangen, den djupare meningen bakom det som sker. Genom bön och tyst närvaro inför Gud kan du förnimma hans vilja och vad han kallar dig till - och så bli Guds profet där du står. Du kan visa genom ditt liv att Guds vilja betyder något för dig, du protesterar mot hat och orättvisa, du talar så som Guds Ande - kärlekens Ande - vill tala genom dig. 

Herrens ord kom till mig:
Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,
innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.

Men jag svarade:
"Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala - jag är för ung" 

Då sade Herren till mig:
Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig!
Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och skall rädda dig, säger Herren. 
Jer 1:1-8