Vem är Jesus?

Det är som så att många undrar vem Jesus är och om han verkligen är Gud? För vissa är verkar det helt självklart att han är Guds son (exempelvis för oss Kristna). Medan det för andra inte är lika uppenbart.  I KPNs bok "25 frågor och svar om katolsk tro" hittar man ett kort informativt svar på vem Jesus är. Tryck på bilden för att förstora ;o).  
Bildkällor:
 ________________________________________

Besvara de nedanstående frågorna för dig själv:

1. Tror du på att Jesus är Guds son?
2. Hur kan då Jesus också vara Gud? 
3. Om Jesus kan vara Guds son och Gud själv, hur kan han då vara människa?
4. Varför kallar man Jesus för "Guds lamm"?
5. Tänker du på att varje gång du syndar korsfäster du Jesus på korset igen? 

______________________________________________________________*   *   *

Saknar du svar på någon fråga rekommenderas följande länkar:
www.katolskakyrkan.se Stockholms katolska stifts hemsida.
www.kpn.se Katolska Pedagogiska Nämnden har många böcker om katolsk tro
och lära.
www.fragaprasten.nu/ Här kan du ställa frågor och få svar om Katolska kyrkan.
www.caritas.se Den svenska grenen av det internationella katolska biståndsnätverket
Caritas.
www.respektlivet.nu Katolsk rörelse för livet.
www.vatican.va Vatikanens officiella
hemsida.
www.suk.se Sveriges Unga Katoliker är en av Sveriges äldsta ungdomsorganisationer.
www.justitiaetpax.se Den katolska Fredsoch rättvisekommissionen.

/Ritchelle