Vem är Gud?

I ett samhälle där Gud har glömts bort, kan det vara svårt att förstå sig på: vem Gud är? Den Katolska Pedagogiska Nämnden svarar jättebra på frågan genom att skriva: 

Källa:25 frågor och svar om katolsk tro, Katolska Pedagogiska Nämnden
____________________________________

Man bör fokusera på att bygga upp sin relation till Gud, då Han redan "älskar oss och söker personlig relation till oss".  

Besvara de nedanstående frågorna för dig själv: 

1. Tror du på Gud?
2. I så fall, vem är Gud för dig?
3. Har du haft specifika upplevelser då du känt av att Gud är närvarande? 

4. Vänder du dig till Gud, inte bara när du är ledsen, utan då du också sprudlar utav glädje? 
5. Tror du på hoppet och litar du på att Guds kärlek existerar? 
____________________________________________

*   *   *

Saknar du svar på någon fråga rekommenderas följande länkar:
www.katolskakyrkan.se Stockholms katolska stifts hemsida.
www.kpn.se Katolska Pedagogiska Nämnden har många böcker om katolsk tro
och lära.
www.fragaprasten.nu/ Här kan du ställa frågor och få svar om Katolska kyrkan.
www.caritas.se Den svenska grenen av det internationella katolska biståndsnätverket
Caritas.
www.respektlivet.nu Katolsk rörelse för livet.
www.vatican.va Vatikanens officiella
hemsida.
www.suk.se Sveriges Unga Katoliker är en av Sveriges äldsta ungdomsorganisationer.
www.justitiaetpax.se Den katolska Fredsoch rättvisekommissionen.


/Ritchelle