Vad säger Katolska Kyrkan om homosexualitet?


Eftersom kyrkan menar att sexuell samvaro hör hemma inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, så är homosexuella kallade att avstå från sexuella handlingar. Men enligt den Katolska kyrkans lära får homosexuella människor absolut inte diskrimineras. Gud har skapat alla människor och alla människor har samma värde och en unik kallelse att göra Gud känd. Det gäller också homosexuella och därför är det fel att utesluta dem ur gemenskapen på grund av deras homosexuella läggning. Precis som alla andra måste de därför försöka låta bli att göra det som enligt Bibeln och Kyrkans samlade erfarenhet att fela mot Gud. Många homosexuella gör stora tjänster för Gud och Kyrkan på olika sätt och det finns många homosexuella som väljer att bli katoliker, eftersom deras övertygelse att det är i katolska kyrkan som de bäst kan tjäna Gud.
Källa: 25 frågor och svar om Katolsk Tro, KPN