Taizé - Katolsk kommunion till alla


I Taizé fick vi gå till bön tre gånger om dagen; morgonbön, middagsbön samt kvällsbön. Det kändes väldigt stort att få vara en av de 5000 personer som satt i kyrkan, som sjöng och bad tillsammans. Däremot så fanns det en sak som de flesta av oss reagerade på - munkarna delade ut katolsk kommunion till alla, även till protestanter... Hur kunde det här gå till?


Egentligen var det inte riktigt så. Man hade satt upp ett antal skyltar på pelarna i kyrkan, där det stod ”Välsignat bröd”, till de som ännu inte tagit emot Eukaristins sakrament eller som helt enkelt inte tror på den. Men när man är uppåt 5000 personer i en kyrka så är det väldigt lätt att 300 personer missar skyltarna och omedvetet ställa sig i kön som alla andra gjorde, kön till katolsk kommunion.Biskopen i Taizé har bestämt att personer som inte tror på transubstationen - att brödet och vinet förvandlas till Jesu kropp och blod, ska ta välsignat bröd, men han har också nämnt att skyltningen är dålig. Dessutom så kan man undra varför påven inte har uttalat sig om det här - Enligt Broder Johan (en svensk/luthersk munk i Taizé) har påven varken uttalat sig för eller emot att alla oavsett tro får ta emot Eukaristin.För mig som katolik, som vet innebörden av att ta emot katolsk kommunion, känns detta ganska slarvigt. Att ta emot kommunionen utan någon som helst vetskap om vad det egentligen innebär- det känns fel. Dessutom utgör Eukaristin hela syftet med katolska kyrkan - Man tar BOKSTAVLIGEN emot Gud i sitt liv.


För att inte låta alltför negativ så kan man även se på detta ur en positiv vinkel, man kan säga att Alla i Taizé har blivit en del av vår tro och på så vis är en del av vårt allmänna/universella kyrka. ;o)
/ToTo