Hur fördjupar man sin tro?Tro är en gåva från Gud. Detta betyder inte att tro är något som är upp till Honom. Det är mycket som vi själva kan göra för att mottaga tro som gåva och för att växa i denna gåva.

Låt oss först definiera tro. I Hebreerbrevet skriver Paulus:

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd.
Tro innebär dvs med andra ord att man accepterar och försäkrar sig att Guds ord är sanna för att det är Guds ord. Tro är också att Gud själv är sann för att Han är Gud. Sådan tro gör det möjligt för oss att erfara Gud, för utan tro är det omöjligt att känna och acceptera Gud.

Är det möjligt att vara både troende och fortfarande vara rationell och förnuftig eller kräver tro att vi förnekar olika världsliga sanningar?

Kyrkan har en lång historia av att reflektera över tron. Det är teologins uppgift att tillämpa det mänskliga förnuftet på trosfrågor. Detta har blivit svårare under de senaste århundrandet då forskning har rest en del frågetecken kring vissa urgamla dogmer och teologier. Trots detta kvarstår Kyrkan i hennes påstående att tro och förnuft inte står i strid med varandra. Man bör minnas att Jesus sa att han är vägen, sanningen och livet samt att Hans Ande skall leda oss in i sanningens fullhet. Som en ren följd av detta så slår kyrkan fast att  där en sanning finns att finnas - vare sig sanningen kommer från Gud eller från forskare - att det inte finns någon konflikt mellan tro eller förnuft. Därför är det väldigt dumt att tro att man främjar sin tro genom att förneka en form av vetenskaplig sanning.

Att växa i tron gör man om man gör följande:

1. Be, be och åter be. Spendera en liten stund varje dag i bön. Spendera lite tid att läsa Skriften samt meditera över Guds ord. Det krävs lite tro för att ens spendera lite tid tillsammans med Gud och att inte tro att denna tid går till spillo. Gud kommer hedra alla som lägger lite tid på denna trosutövning genom att göra sitt hem, sitt rike, mer fullständigt i oss. Ett aktivt böneliv är förmodligen det bästa sättet för att växa i tro. Om det inte finns någon bön kommer ens tro att säkert försvagas.

2. Biblisk läsning är viktigt. Läs bra religiösa böcker, inspirerande litteratur och att använda bibelguider när man läser Skriften kan vigda ens vyer och fördjupa vår tro.

3. Genom att ta emot sakramenten kommer ens tro att fördjupas för det är i sakramenten som vi möter Kristus själv.

4. Dela med dig av din tro. Det är genom att dela med oss -särskilt med de som är svaga i tron - som vi kommer att växa i den.

5. Till sist så får man inte glömma att nämna att det är genom att leva ett liv i kärlek som vi även växer i tron. Genom att älska så som Kristus själv älskar får vi bekräftelse av vår tros sanningar. Vi lär oss genom direkta erfarenheter att Guds ord är sanning, att i Kristi kärlek, finns vår lycka. Tro, för de som älskar, blir ett sätt att leva, snarare än en attityd eller hållning. Att sätta vår tro i handling är vad Evangeliet handlar om!