Frestad till sexuell orenhet?


En väg som kan tyckas vara den rätta kan ändå föra till döden
[Ords 14:12]

Pornografi, masturbation, otrohet, otukt etc. kanske verkar vara rätt men det ger bara olycklighet i detta livet och dör man utan att ha ångrat sina snedsteg väntar evig fördömelse i nästa. 

I sitt andra brev till Timotheus skriver helige Paulus:
Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna på den sunda läran utan skaffar sig den ena läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.
[2 Tim 4:3]

 Det är inte så att en kristen (ja, jag skriver till dig nu) skulle förkunna en lära som gör sexuell omoralitet moraliskt rätt - Jag tänker istället på något mycket lömskare. Man kan falla för frestelsen att lyssna på uppmuntrade ord. Ord som man kan behöva att höra efter att ha fallit i synden och inte innan. 

Här är ett utdrag  från en bok jag rekommenderar som heter Saints in the world:

"But sometime later we meet again. You are completely changed. What has happened to you? Where is that energy, that love which you had, that enthusiasm, that vigor with which you began?
You see me in the distance, and you speak to me only with your silence and downcast eyes. At last you take courage and speak, and you blurt out some ridiculous explanation: ‘It was only a mistake, a childish mistake…being chaste is too hard! I can’t do it!’
Well in reply to such nonsensical reasons, such silly arguments, all I can say is, you coward!
Your eyes blaze and you stare at me, but I’m not afraid to say it again. You coward! You ‘Can’t'–what you mean is, you don’t want to! With people like you, Christianity would have died out long before the time of the catacombs!…I am telling you right now: there are duties which must not be avoided, regardless of how downhearted or discouraged you may be."

3 vitala sanningar om sexuella frestelser

1. Det finns ingen medelväg. Djur eller helgon: välj! -Fr. Jesus Urteaga

2. "Säg till din kropp: jag väljer hellre att hålla dig i slaveri än att jag själv blir din slav" -Helige JoseMaría Escrivá

3. "Tvivla inte. Lasaros var död och ruttnande:...'han luktar redan, det har gått fyra dagar' sade Marta till Jesus. Om du hör Guds inspiration och väljer att följa den: 'Lasaros, kom fram' - du kommer tillbaka till livet' -Helige JoseMaría Escrivá

Om du tycker att dessa råd är orginella så ger jag dig fr. Jesus Urtegas ord:

Continue with that out-of-focus, useless life of yours. Let your go-with-the-flow feelings overcome you as usual at the time for getting up. Go to bed any old time, whenever you happen to feel like it. Make no effort to form a plan of life. Waste time as usual. Spend as much time as you can in idle pursuits . Let your eyes rest on anything they notice, let your imagination wander freely, and lazy coward that you are, you will soon see how wide are the gates of hell.

Fritt översatt från Matt Fradd.