Förändra abortlagen


Ge alla människor rätt till liv - förändra abortlagen!

        Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Abort strider mot denna grundläggande rättighet eftersom den berövar en oskyldig människa livet. Alla medicinska och vetenskapliga fakta visar också tydligt att även det ofödda barnet är en individ av arten Homo sapiens - en människa, med ett alldeles eget DNA.

       "Deklarationen om barnets rättigheter" och inledningen av "Konventionen om barnets rättigheter" säger att "barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad, innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födelsen." Konventionstexten definierar "barn" som "varje människa under 18 år" i Artikel 1. Artikel 2 i Europakonventionen talar om varje människas "rätt till liv": "Envars rätt till liv skall skyddas genom lag."

        Vad jag vill är alltså förbjuda abort, eftersom den berövar ofödda barn de grundläggande mänskliga rättigheterna och för att det egentligen motsäger våra egna lagar. Vår lag blir som en osammanhängande och löjlig paradox, där man gör skillnad på människa och människa, baserandes på hur gammal människan är.
       
         Rätten till abort är inte en grundläggande hälsolag, som många hävdar. Hippokrates ed som man traditionellt avlägger när man blir läkare lyder: 
”Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel.” 
Abort är alltså någonting som strider mot medicins grundläggande syfte och borde därför inte ingå i kategorin hälsovård. Om det ska räknas som ett medicinskt ingrepp behövs att:
1.      Kvinnan informeras om alla möjliga biverkningar i ingreppet. Listan borde också omfatta olika känslomässiga och psykologiska komplikationer.
2.      Minderåriga får underteckning från föräldrarna.
3.      Kvinnan får se ultraljudet och får information om massan av celler som de ser, precis som det går till innan en canceroperation eller något annat ingrepp.
4.      Kvinnan får förståelse för hur kemikalierna bränner det oönskade tillväxten eller om hur man kommer skära upp tillväxten i delar och sedan dammsuga ut det.
          Tyvärr får inte kvinnor idag sådan information, så som lagen ser ut idag och därför kan inte abort räknas som ett riktigt medicinskt ingrepp.
         Studier visar till exempel att 
”women whose first pregnancies ended in abortion were 65% more likely to score in the ‘high-risk’ range for clinical depression than women whose first pregnancies resulted in a birth.[1]” 
En studie av Bowling Green State Universitet visar också att kvinnor som har genomgått abort löper en 144% store risk att de kommer misshandla sina barn.[2] Kvinnor som funderar på abort får inte sådan information.
         En kvinnans rätt till sin egen kropp har egentligen inte heller något att göra med abortlagen, eftersom det ofödda fostret inte är en del av kvinnans kropp. Det finns inuti kvinnans kropp men är helt skild från henne eftersom barnet är en genetiskt unik individ, precis som jag skrev i början. Det krävs faktiskt en biologisk specialkonstruktion, moderkakan eller placentan, för att barnet ska kunna stanna kvar i kroppen och inte stötas ut som den främmande varelse och främmande vävnad det är.          
           Men om vi ändå påstår att fostret är en del utan moderns kropp, varför får modern endast utföra abort till den artonde veckan? Abort borde i så fall vara tillåtet att utföra ända tills dagen som barnet föds, men det motsäger lagen, vilket visar på ännu en paradox. Barnet är ju fortfarande inte kapabelt till att leva helt självständigt efter den 18:e veckan.
            Eftersom femtio procent av fostrets gener kommer från fadern tycker jag att även fadern borde ha rätt att välja abort, vilket han inte har. Därför diskrimineras han genom att han berövas rätten till att bestämma över sitt egna barn. Detta är en väldigt viktig punkt, eftersom vi i vårt samhälle idag strävar efter jämnlikhet mellan män och kvinnor.
             Abortförespråkare medger ofta att ett foster är en människa men inte en person eftersom det inte har något medvetande och är beroende av sin moder, och därför inte har rätt till att bestämma över sitt liv. Men något sådant är farligt att säga när vi tänker på människor som ligger i koma som inte är medvetna om vad som händer omkring dem, eller sjuka, gamla eller skadade personer som är beroende av andra. Detta argument skulle vara ett tydligt tecken på att man är beredd beröva människor rätten till liv på grund av yttre kännetecken och det stöds ju inte av någon lag.
            Det finns såklart många fler argument som jag önskar att jag kunde ta upp men den här uppsatsen är redan för lång, så jag avslutar här i hopp om att abortlagen i Sverige en dag kommer att ändras. 

Källor:[1] http://www.medscimonit.com/fulltxt_free.php?ICID=4701
[2] Abuse Risk Linked to Abortion “The Washington Times” November 2, 2005