Abort måste kunna diskuteras

Hittade en intressant artikel på Svenska Dagbladets hemsida angående bland annat svenska politikers reaktioner på Tonio Borg. Ni hittar den här nedan: 


Abort måste kunna ses på olika sätt

I min artikel diskuterar jag varken vilken abortpolitik eller äktenskapslagstiftning som är bäst. Det har Mattias Irving, vid Seglora Smedja, rätt i sitt alarmistiska svar till mig på Brännpunkt 27/11. Det var heller inte argumenten för och emot ståndpunkterna i dessa frågor som låg i centrum när diskussionen om Tonio Borg bröt ut. I centrum stod frågan om Borgs kompetens som folkhälsokommissionär. Tyvärr utmynnade det i personangrepp mot honom.
Irving skriver att Borgs åsikter är ”i praktiken en krigsförklaring mot de mänskliga rättigheterna”. Att just en människorättsdiskussion som rör en grupp som enligt många inte får sina rättigheter tillgodosedda – de ofödda barnen – döms ut på förhand, borde oroa alla som värnar de mänskliga rättigheterna. Här borde Irving studera de mänskliga rättigheterna närmare, då abort inte ingår i dem. Det gör däremot rätten till liv.
I alla sammanhang ser man dessutom det positiva i att alltfler utövar sina mänskliga rättigheter; yttrandefrihet, religionsfrihet, rätten till arbete, rätten att rösta i allmänna politiska val, etc. Men till och med RFSU glädjer sig över att allt färre tonårsflickor utövar ”rätten” till fri abort. Detta är inkonsekvent om abort räknas som en mänsklig rättighet som i sig bör utövas av fler.
Med färgstark retorik beskylls Borg för blodiga scenarier under illegala aborter. Men abortkritiker kan ju knappast beskyllas för något som de i princip är motståndare till. Alla som utför illegala aborter delar Irvings abortsyn – de är för abort.
Tonio Borg har både innan och under hearingen den 13 november tydliggjort sin avsikt att följa fördragen och att respektera uppförandekoden för kommissionärer, det vill säga att en kommissionärs personliga åsikter inte får påverka kommissionens beslut.
Samtidigt ligger abort-, familje- äktenskapslagstiftning utanför EU:s juridiska och politiska kompetens. I enlighet med subsidiaritetsprincipen avgörs de istället av de enskilda medlemsstaterna.
Brittiske Michael Cashman från den socialdemokratiska gruppen och ledare för Europaparlamentets HBT-grupp, må ha uttryckt oro på Twitter efter hearingen. Däremot meddelade han tidningen European Voice: ”Jag tror att vi kan anförtro honom folkhälsoportföljen och hålla honom till svars för de åtaganden han gjorde i kväll”.
Alla EU-kommissionärer ska liksom Tonio Borg bedömas enligt samma kriterier och hållas ansvariga för sitt arbete. Men att tro att reflekterande människor bara kan komma fram till den svenska majoritetsuppfattningen kring äktenskapslagstiftning och abort, samt att invändningar mot dessa är synonymt med att ”föra fram en sexistisk och homofob agenda”, vittnar inte om en tolerant syn på det pluralistiska samhället.
Skrivet av JACOB RUDOLFSSON