Varför är söndagen så viktig för Gud?

Varför är söndagen så viktig för Gud? 

För att frihet är också viktigt för Gud. 
Det tredje budordet (och alla andra), gavs inte till oss för att binda oss till ännu en religiös plikt, utan för att befria oss.
Även om vi inte direkt kan se det så befriar faktiskt Guds lagar oss, de frigör oss. 


Så här står det om det tredje budordet: 
Gud befallde ursprungligen hans folk, Israel, för att vila och dyrka sabbaten som ett tecken på att de inte tillhör en farao (en mänsklig härskare) utan Honom. De var avsedda för mer än bara "arbeta för Farao"

Samma sak gäller idag: Genom att hedra Guds bud och att tillbe Honom minst en dag per vecka (på det sätt som han etablerade - det eukaristiska firande som är mässsan), förklarar det vår frihet.
Det påminner oss om att vi inte är slavar under vårt arbete och - "Arbetet är för mannen och inte människan för arbete" 
Vi visar världen - och påminner oss själva - att vi inte i slutändan lever för denna världen, men för Gud och att vårt syfte och prioritet är bortom denna värld och att det himmelska utlovade landet ska komma.