Be, älska och lev ut tron


Efter nästan en vecka in på Trons år, slog mig en tanke.

Vet vi vad det är för tro som påve Benedikt XVI talar om? Med andra ord, vet vi vad det är som vi tror på?

Svaret får vi till och börja med i den Nicaenska trosbekännelsen. Denna trosbekännelse är även en av fyra pelare i Katolska Kyrkans Katekes vilket jag nu lite diskret hintar om att läsa.

Ett hjälpmedel för att läsa igenom den under en period kan vara att skriva upp sig på denna mailinglista där man läser ut katekesen på ett år. Det är inte försent att anmäla sig där ännu.
http://www.flocknote.com/catechism

Alla de fyra pelarna i Katekesen blir tillsammans den sanning som är vår katolska tro.


Jag rekommenderar att man ser detta klipp och funderar på om jag ber trosbekännelsen eller bara säger den.