Kristna som är för abort?

Ett inlägg om abort utifrån ett kristet perspektiv


Jag kan förstå hur fundamentalistiska ateister resonerar när de argumenterar för abort (det spelar helt enkelt ingen roll om man dödar ett foster eftersom, njaa livet har ingen mening ergo barnets liv har ingen mening) men när det gäller kristna med den inställningen blir det mer problematiskt. 

Kristna tror på att Gud har uppenbarat sig för oss människor och att Hans budskap finns nedskriven i Bibeln... låt oss därför vända oss till de kristnas källa och se vad den Heliga Skriften säger om när vi befinner oss i vår mammas mage?

"Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag" (Jer 1:5). Läser man vidare i Psaltaren finner vi följande text "Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet... Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt" (Ps 139:13- 16). 

Man behöver inte vara en teolog för att förstå att budskapet i dessa texter är att vi är individer redan från vår allra första början. Redan då DU befann dig i din mammas mage var du en tanke hos Gud, du hade fått ditt uppdrag och din mening med livet. Jag har fått höra från en kristen medbroder att om man tolkar bibeltexten på detta vis så är man bokstavstroende - men som vår kära vän den helige Augustinus en gång sade - Om du tror på det du gillar i Bibeln och avvisar det du inte gillar, då är det inte Bibeln du tror på utan dig själv. 

För om jag ska välja bort ovanstående Bibeltexter så kan jag lika gärna välja bort fler delar som exempelvis de tio budorden eftersom de blev nedskrivna i Gamla testamentet och är ibland svåra att leva upp till. Varför inte passa på och avskaffa den gyllene regeln - Jesus menade väl inte heller det där med att vända andra kinden till.... Hmm undrar vilka fler delar vore bra att inte tro på "bokstavligt" ;)? 

Jag som person kan inte välja och vraka i Bibeln som jag vill, utan ansvaret att skriva ner, tolka och förmedla Bibeln har getts till Kyrkan. Som katolik tror jag att Petrus är klippan som Jesus byggde sin Kyrka på och allt Kyrkan binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt den löser på jorden skall vara löst i himlen (jmf Matt 16:19). Och vad tycker Kyrkan om abort?
I encyklikan "Evangelium Vitae" där abort frågan behandlas står det klart och tydligt att "det direkta och avsiktliga avlivandet av en oskyldig människa är ett ytterst allvarligt brott mot den moraliska ordningen" (Evangelium Vitae, 62). Alltså är det bundet!  ;O)