Heliga Kateri TekakwithaHögtid: 14 juli
Kateri föddes nära staden Auriesville, New York, år 1656 och var dotter till en Mohawk krigare. När hon var fyra år gammal dog båda hennes föräldrar av smittkoppor. En sjukdom som även angrep Kateri, och som lämnade kvar många ärr på hennes kropp och ansikte.

Kateri konverterade till kristendomen som tonåring och lät sig döpas vid tjugo årsåldern, vilket väckte stor fientlighet gentemot henne från stammens sida. Men trots att hon fick lida mycket för sin tro, förblev hon fast vid det. Kateri flyttade så småningom till en kristen indiankoloni i Kanada, där hon levde ett liv ägnad åt bön. Hon arbetade med att ta hand om fångar och med att vårda sjuka och äldre. Varje morgon, även under de kallaste vinterdagarna, stod Kateri utanför kapellets dörr och väntade tills hon släpptes in. Hon älskade kapellet och brukade vara kvar till den sista mässan för dagen firades. 


Kateri dog den 17 april, 1680 vid tjugofyra årsåldern. Några minuter efter sin död, så försvann alla ärr Kateri hade på kropp och ansikte. Hon är idag känd som "Lily of the Mohawks" i USA och Kanada. Kateri saligförklarades 1980. Hon är den första nordamerikanska indianen som har saligförklarats och helgonförklarats. Än idag besöker hundratusentals pilgrimer hennes födelseplats vid Auriesville, New York.
Heliga Kateri värnar om miljön och ekologin.


Om ni vill läsa mer om Saliga Kateri, kan ni besöka www.lily-of-the-mohawks.com, eller www.catholic.org/saints