Girighet bryter mot femte budordet!


Låt mig presentera huvudsynden a.k.a. dödssynden "Girighet": 
Enligt NE är en person som ägnar sig åt girighet alltför starkt inriktad på att äga föremål, pengar etc. oberoende av egentlig behov. Personen är överdriven sparsam och vinningslysten. 

Vad säger Bibeln om girighet?
Girighet vanhedrar människan... Ord. 19:22
Den girige skall aldrig få nog av pengar. Syr 5:9
Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör... Ty där din skatt är där kommer ditt hjärta att vara. Matt 6:19-21
Ingen kan tjäna två herrar samtidigt. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Matt 6:24
Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek finnas i honom. 1 Joh 3:17
Katolska Kyrkans Katekes (2269) står det att det går emot femte budordet att indirekt orsaka någon annans död, och pekar på att girighet leder till att vi tillåter att våra bröder och systrar svälter.  
Hur undviker vi girighet? - Jo, med hjälp av Generositet! <== Tryck på länken ;o)