DEL I: Helgonen och andra om mässan


Jag kanske saknar bättre saker att göra trots att det inte riktigt stämmer. Men jag tänkte presentera en guide till den heliga mässan med inga andra än helgonens egna citat kring de olika delarna av mässan och förhållningssätt i dessa fast uppdelat i en serie av fyra delar. En och annan protestant och ortodox har smugit sig in men deras citat passar mycket bra in. Så håll till godo.Introitus / inträdande

”När du inträder i kyrkan bör du ödmjuka ditt hjärta, känna dig ovärdig att gå in i Guds hus, att stå framför hans ansikte, av att ta del av ett så stort Mysterium, vilket i sig innehåller alla mysterier och alla världens och himlens under. Denna medvetenhet om din ringhet och syndighet skapar i dig en anda av botgöring, förödmjukelse och ånger i början av mässan.”
-Helige Jean Eudes

”Från början ända till prästen når altaret gör dina förberedelser med honom. Detta innebär att placera sig själv i Guds närvaro, erkänna sin ovärdighet och be om förlåtelse för sina synder.”
-Helige Francis av Sales 

”Varje kristen borde tro att Herren, Jesus Kristus, på skärtorsdagen ordinerade och instiftade det heliga Mässakramentet, med apostlarna närvarande,  och Han beordrade dem att göra det samma med stor vördnad och som som evigt minnesmärke, enligt vad Lukas säger (Luk 22:19) och Paulus till korintierna: ”Gör detta till minne av mig” (1 Kor 11:24). Nämligen du skall erinra dig och minnas andaktsfullt, genom mässan, hela Jesus Kristus välsignade liv.”
-Helige Vincentius Ferrer 

”På söndagar brukade hon tänka på återuppståndelsen, som om att varenda en var påskmorgon. Hon var även så fylld med evigt liv att tidens vidd var för kort för henne och hon kunde inte hålla sig ifrån att glädjas." 
-Syster Gese Broekelants i Edifying Points of the Older Sisters

Ang sång:
”IV. Sjung med kraft och gott mod. Se upp med att sjunga som om du vore halvdöd eller halvt sovande, utan lyft upp dina sånger med styrka.

V. Sjung blygsamt. Vråla inte, så att du hörs över eller distinkt ifrån resten av församlingen, så att du inte förstör harmonin.

VI. Sjung i tid. Varje gång det sjungs, se till att hinna med. Spring inte före eller stanna bakom den… och akta för att sjunga för långsamt.

VII. Framför allt sjung andligt. Ha ett öga till Gud i varje ord som du sjunger. Sikta på att glädja Honom mer än dig själv och andra skapelser.”
- John Wesley, "Instructions For Singing", 1761