Är katoliker kannibaler?

Att äta Jesu kropp och dricka Jesu blod är väl kannibalism?

Nej, det är inte. Kannibalism är när man äter köttet av en död människa. Jesus Kristus i Eukaristin är helt levande. Efter att vi fått honom, lever hans verkliga närvaro och frodas inom oss (trots att utseendet av brödet och vinet fortfarande ser likadant ut). 


Den levande Guden förenar sig med oss fysiskt och fyller oss med sitt eget gudomliga liv så att vi kan vara andligt trogna. Den kärlek som Gud har till oss liknas ofta vid kärleken en man har till sin hustru (se Efesierbrevet, kapitel fem). 

Eukaristin är den fullbordade i kärleken mellan Gud och hans folk. Det är hur nära vår Gud vill vara med oss och hur djupt han älskar oss ... långt ifrån kannibalism!

Du kan se det såhär: 
Om du äter en kaka blir den del av dig eftersom du är större än kakan. Gud är större än dig, så att om du får Gud, du blir en del av honom./Jessi :o)