Ångerns skillnader


Det finns två sorters ånger; verklig ånger och bristfällig ånger. Båda är goda även om den ena har en vis negativ klang.

Bristfällig ånger är den enklare av de två. Det är när vi uttrycker sorg över vår synd men det på grund av rädsla för straffet.

Den verkliga eller fullkomliga ångern handlar inte så mycket om en själv och rädslan över något straff utan helt enkelt motivationen till det finns att finna i kärleken till Gud och i faktumet att man skadat den personen man älskar. Verklig ånger innebär även att man så snabbt som möjligt bekänner sina synder i bikt och det med uppriktig ånger och med syfte och stark övertygelse att aldrig göra det igen.

Gud förlåter våra mindre synder när vi omvänder oss med bristfällig ånger. När vi går till bikt, blir alla våra synder, både mindre och dödliga, förlåtna och bristfällig ånger räcker för att få syndaförlåtelse.

Men om vi inte har möjlighet till bikt så behagar den Gudomliga rättvisan att förlåta våra dödssynder vid en verklig ånger.
Vi bör sträva efter att få varje akt av ånger till att bli en verklig och fullständig sådan. Vi bör inte låta vårt öde eller välbefinnande vara det som motiverar oss till att gå till bikt utan sorg över att ha kränkt vår Gudomliga Mästare och Frälsare, Han som älskade oss så mycket att Han led och dog för våra synder.