10 tips inför trons år


Trons år reser säkerligen en hel del frågor kring var man skall börja. Ingen fara. Vi kommer ge er 10 tips om hur man kan göra. Vissa av dessa tips är redan krav för katoliker men de tål att repeteras för att man skall förstå vikten av de.

1. Deltag i den heliga mässan 
Trons år är menat att uppmuntra till ett personligt möte med Jesus Kristus. Detta är som mest uppenbart i den heliga Eukaristin. Ett regelbundet mässfirande stärker ens tro genom Skriften, trosbekännelsen, bön, sång, predikan, kommunion och vara delaktig i en trosgemenskap.

2. Gå till bikt
Precis som mässan så finner katoliker styrka och växer i tron genom att gå till Försoningens sakrament. Bikten uppmanar folk att vända åter till Gud, uttrycka ånger över sina tillkortakommanden och öppna upp sina liv för Guds helande nåd. Den förlåter gårdagens orätt och ger styrka inför framtiden.

3. Lär om helgonens liv
Helgonen är tidslösa exempel för våra liv och hur man lever ett kristet liv samtidigt som de förser en med ändlöst hopp. Inte bara var de syndare som försökte närma sig Gud utan de är också exempel på hur vi kan växa närmare och tjäna Gud genom undervisning, missionsarbete, välgörenhet, bön och genom enkla gärningar och handlingar i vårt vardagliga liv.

4. Läs Bibeln dagligen
Bibeln ger oss en första hands kontakt med Guds Ord och berättar om historian kring människans frälsning. Katoliker kan t ex be tidegärden för att rikta in sig mer på Guds Ord. Hur som helst är Bibeln ett verkligt måste för att växa under Trons år.

5. Läs den andra Vatikankonciliets dokument
Det andra Vatikankonciliet (1962-1965) har haft en stor inverkan på Kyrkan. Det påverkade hur vi firar mässan, hur lekmännens roll ser ut, hur Kyrkan ser på sig själv och andra religioner. Vi måste förstå vad konciliet lärde.

6. Studera katekesen
Den publicerades exakt 30 år efter det andra Vatikankonciliets början och går igenom Kyrkans tro, morallära, böner och sakrament i en enda vända. Den är en värdefull resurs när det kommer till att förstå vår tro. Andra hjälpfulla resurser kan vara Youcat.

7. Erbjud dig att hjälpa till i församlingen
Trons år handlar inte bara om att lära sig och reflektion. Allting vi lär oss genom Skriften, Katekesen och Konciliet måste även sättas i handling. Ens egna församling är ett bra ställe att börja på och varje gåva eller handling hjälper till att bygga upp gemenskapen. Alla är välkomna att hjälpa till som ministranter, kateketer, musiker eller hjälpa till vid kyrkokaffet för att ta några av alla exempel.

8. Hjälp de i nöd
Kyrkan uppmanar katoliker att hjälpa till under Trons år genom att donera till välgörenhet och arbeta bland de utsatta. Med detta menas att personligen möta Kristus i de fattiga, marginaliserade och utsatta. Genom att hjälpa andra möter vi Kristus ansikte mot ansikte och ger ett exempel till resten av världen.

9. Bjud in en vän till mässa
Trons år är kanske något som sker globalt och fokuserar på Kyrkans tro och evangelisation. Men de riktiga förändringarna sker på lokal nivå. En personlig inbjudan kan göra skillnad för någon som drivit ifrån och känner sig främmande inför Kyrkan. Alla känner vi någon som sitter i en sådan båt så alla kan ge ett kärleksfullt välkomnande.

10. Införliva salighetsprisningarna i ditt egna liv
Salighetsprisningarna (Matt 5:3-12) ger oss en rik sammanfattning kring hur man skall leva sina kristna liv. Dessa visdomar kan hjälpa oss att bli mer ödmjuk, tålmodig, rättvis, kärleksfull, förlåtande och fri. Detta är precis denna mall för levande tro som vi behöver för att dra och locka folk till Kyrkan under det kommande året.