Kristna egyptier står inför massförintelse av islamister


Den koptiska kristna församlingen i Egypten är under massförintelsehot från islamister som hämnd för Mohammed-videon, berättade en Egyptisk militärtjänsteman till world news daily, WND.

Producenterna bakom filmen "Innocense of Muslims" har knutits till den koptiska tron. Josepf Nassralla Abdelmasih samt Nakoula Basseley hävdas ligga bakom den kontroversiella filmen och är för närvarande bosatta i södra Kalifornien. Pga den koptiska sambandet mellan filmen och kopterna har Egyptiska militärtjänstemän sagt att islamistiska grupper har hotat att "slakta hela den kristna koptiska församlingen" i staden Naja Hamadi, lokaliserad ca 60 mil från Kairo. Naja Hamadi bebos av en stor koptisk församling.

Kopterna i Egypten har sedan tidigare oroats över förföljelseutvecklingen sedan USAs allierande Hosni Mubarak föll från makten. Fastän kopterna var en måltavla redan under Mubaraks regim har förföljelsen ökat exponentiellt sedan det muslimska brödraskapet tagit över makten. Redan veckor efter att Mubarak lämnade styret har bybor i mars 2011 satt eld på en koptisk kyrka och samtidigt attackerat kristna på gatorna. Sedan förra året har två andra kyrkor bränts i Imbaba-trakten i Kairo samt i Edfu i landets södra del. Koptiska kristna familjer har också rapporterats vräkts från deras bostäder i Alexandria. Vissa rapporter hävdar att över 200 000 kopter har flytt sina hem. 
När kristna kopter gjorde ett försök till protest i oktober förra året, har säkerhetsstyrkor rapporterats öppnat eld mot protestanterna, dödat 24 och skadat mer än 300 människor. 
Den koptiska kyrkan har daterats tillbaka till kristendomens begynnelse. Kristna var i majoritet i Egypten under ett flertal århundraden efter den arabiska erövringen under 700-talet. I dagsläget utgör de mellan 5-10% av populationen.