Father Barron


Jag har under några år följt Father Barrons youtube-klipp. Han tar upp ett flertal olika ämnen som är väldigt aktuella för oss katoliker. En vältalig och intelligent präst. Tänkte dela med mig av en video som jag uppskattar. Denna video påminner mig om Jesu ord;

Evangeliet enligt Matteus kapitel 10, vers 16 - 22
Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. With Love, Marsha Mellow