Marsha Mellow


Jag brinner för det humanitära arbetet. Moder Teresa har alltid varit en idol och en människa som jag har sett upp till under hela mitt liv. Hennes vilja att uppoffra sin egen bekvämlighet till hjälp för andra människor är helt enkelt beundransvärd. Ghandi, Martin Luther King Jr & Johannes Paulus II beundras likvärdigt. Jag älskar min katolska kyrka. Jag älskar den positiva atmosfären som alltid omger den. Jag älskar mina katolska vänners vänlighet. Jag älskar känslan av glädje och inre frid som jag får uppleva när jag besöker henne. Jag älskar predikningarna som jag får ta del av på söndagarna, som alltid ger mig ny kraft att handskas med den nya veckan som komma skall. Men när man lever i ett land som Sverige hör det tyvärr till vanligheterna att med jämna mellanrum förlöjligas och kränkas p.g.a. sin katolska tro. Lite som att det är socialt acceptabelt att vara otrevlig och förtrycka en katolik. 

Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med texter som, om än för en liten skara människor, beskriva den katolska trons och den katolska kyrkans övergripande goda och humanitära synsätt ur mitt eget perspektiv. Jag kan såklart inte tala för alla katoliker, vi är trots allt över en miljard människor, utan jag talar ur perspektivet av en människa som har levt i den katolska kyrkans närvaro ända sedan barnaåren.