Den 4 februari, under påvens sedvanliga Angelus, uppmanade påve Franciskus alla, troende som icketroende, att fasta och be för fred i världen under fredagen den 23:e februari, och då med tanke speciellt på Sydsudan och Kongo-Kinshasa.

Enligt Dagen, ansluter sig även biskop Anders Kardinal Arborelius till initiativet och inbjuder nu alla katoliker i Sverige att göra det samma:

Det fruktansvärda kriget i Kongo rasar år ut och år in och ingen lösning tycks finnas mänskligt sett. Därför ber påven de troende om förbön och fasta, om medkänsla och offer, inte minst i fastetiden.

Konflikten i Kongo har pågått i flera decennier med ingen ljusning i sikte medan konflikten i världens yngsta land Sydsudan, enligt FN, är en av de värsta mänskliga kriserna i modern tid.

Biskop Anders tillägger:


Vi blir så lätt avtrubbade när våld och förtryck, krig och konflikt ständigt dyker upp på den kollektiva näthinnan. Att efterfölja den lidande och korsfäste Kristus måste också väcka vårt medlidande med den lidande mänskligheten och driva oss till bön och handling.


När påskens vackra men samtidigt mörka mysterium nu allt mer närmar sig, uppstår de mest
mänskliga av mänsklighetens frågor om lidande. Varför råder det inte endast godhet och frid?
Det får oss att reflektera över varför så mycket lidande existerar överhuvudtaget, det så kallade
teodicéproblemet som har samlevt tillsammans med kyrkans existens ställer sig frågan varför en
allälskande fader, Gud och herre kan tillåta lidande, lidande vi bevittnar varje dag. Vare
sig det är en familjemedlem eller en nära vän gör det lika ont i hjärtat varje gång vi hör att någon
inte längre är en del av denna jord utan endast lever kvar i våra minnen. Som kristna måste vi vända
oss till vår herre Jesus Kristus.
“När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: Gråt inte."  Luk 7:13.
Kära kristna bröder och systrar, vi har ett himmelrike som väntar oss, ett himmelrike som inte går att beskriva med ord, så obeskrivligt att Kristus själv använde sig av bilder för att våra
enkla och begränsade förstånd skulle förstå.

“Och han sade: Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är
som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Mark 4:30-32
“Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar
en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.” Matt 13:45-46
Som kristna måste vi även förstå att döden är oundviklig, så oundviklig att vår herre Jesus
Kristus genomgick den. Han uthärdade den, bar korset på sina axlar och var stark i sina
svagaste stunder, han vann och besegrade döden. Just eftersom att den är oundviklig kan det även
bli dags för oss att växa som människor och tänka efter. Hur vill vi lämna denna jord, vill vi
påverka människor och vara ett ljus för andra? Hur vill vi att vårt eftermäle ser ut? Hur vill vi
att våra nära och kära talar om oss och minns oss?

Frågan om lidande kommer leva vidare, ännu finns det inget tillfredsställande svar på frågan
varför små oskyldiga barn lider och dör av svält, men just därför ber och hoppas vi att vi får möta
och ansluta oss till dessa människor i himmelriket. Gud är god, Gud är rättvis, ära honom och
hoppas.

                                                                                                                               -William Josef Kaplan


Nu närmar sig återigen fastan; den fantastiska tiden på året som ger oss en särskild möjlighet att ta nya tag i det andliga livet och i vår strävan att bli heliga. För att förstå det djupare syftet om vad det innebär måste vi ställa oss en väldigt grundläggande fråga: Varför strävar vi efter helighet?

På söndagsmässan ser vi, när ”Agnus Dei” sjungs, att prästen eller diakonen hämtar ut Kristi Kropp från tabernaklet. Efter hymnen knäfaller församlingen inför skådandet av Lammet ”som borttager världens synder”. Det helgade brödet har tagits ut ur tabernaklet för att bli föda åt församlingen; föda som helar och helgar.

Tabernaklet symboliserar och påminner om arken från det Gamla Testamentets tempel, som var Guds egen tron och där Mose lagtavlor av sten, givna av Gud, förvarades. Tabernaklet symboliserar även Guds Moder Maria, där den människoblivne Guden vistades. Därför hyllar vi Jungfrun Maria som ”du förbundets ark”, i den Lauretanska litanian. Jungfrun Maria symboliserar i sin tur själva kyrkobyggnaden, som är ett slags förstorat, men samtidigt verkligt, tabernakel, där Kristi Kropp förvaras. Vi, Kristi församling, Kyrkan, är Jesus i tabernaklet när vi är i kyrkan – Vi är Jesus i Marias sköte när vi är i kyrkan.

Vår Herre har själv sagt att vi inte bara ska bli som Honom; Han har sagt att vi ska bli Honom. Jesus sa uttryckligen detta när han på Korset till sin Moder sa om Johannes: ”Moder, se din son” (Joh. 19:26). Som vi vet hade Jungfrun Maria en son, Jesus. Hur kan Jesus då säga detta? Har Maria nu fler söner? Svaret är nej. Han sa inte ”se, detta är också din son”, nej, Han sa precis som det låter: ”Se din son”. En av Kyrkans största bibelteologer, Origenes från Alexandria (185 - 254), menar att det Jesus faktiskt säger här är bokstavligt och därför synonymt med: ”Se, det är Jesus som du bar inom dig”.

Vi formas i Kyrkans moderliv, Jungfrumodern, och föds av Henne, liksom Jesus, för att sprida det glada budskapet i ord, handling och sanning. Gränsen mellan Himmel och Jord är mycket tunnare än vad vi ofta tänker oss. Som medlemmar i Kristi Kropp är gränsen mellan det Gudomliga och mänskliga synnerligen tunn, för att inte säga helt och hållet upphävd, i den mån vi är delaktiga i den uppståndne Jesus själv.

Att vara del av Kyrkan, som är Kristi Kropp, innebär alltså på ett sätt att vara Jesus själv, enligt hans löfte: ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra.” (Joh. 14:12) Liksom Jesus är sann Gud och sann människa blir vi vanliga människor, i vår delaktighet i Kristus, också delaktiga i hans gudomlighet. Ingen som inte är gudomlig, alltså inte förenad med den Enda Guden själv, kan göra de gärningar som Gud gör – det som Jesus gör – som han ju lovat att vi ska kunna göra och mer därtill.

När Jesus säger att vi ska ”göra de gärningar som jag gör” har alltså hans liv, i ord och handling, blivit vårt liv, som den Helige Paulus säger: ”Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig” (Gal. 2:20). Kristi jordeliv är därför inte endast en förebild. Man skulle nästan kunna säga att det är en modell för vad den kristnes liv blir: Död, uppståndelse, helande, upprättelse, förening med Gud. Han har gått före – vi kommer efter.

Nå, varför ska vi bli heliga? Vi ska bli heliga för att bli till världen vad Jesus är till oss. ”Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid.” (Joh. 6:51) På samma sätt som Jesus lyfts ut från tabernaklet för att vara helande och helgande föda åt oss i kyrkan ska vi på samma sätt bäras ut ur kyrkan för att bli samma föda åt världen; vi ska bli Jesus för världen! Det är vad heligheten innebär. Vår strävan efter helighet är därför aldrig privat – det som är privat delar man inte med sig av. Vår strävan efter helighet innebär upprättelsen av Guds rike i oss och vår omgivning, död åt den gamla människan och födelse till den nya. Bägaren ska flöda över så att vår omgivning får del av den gudomliga nåd och det helande som först skänkts till oss – det bröd vi fått ta emot. Det bröd vi blir för världen och som världen tar emot är alltså Gud själv! Kom då ihåg att det inte går att leva utan bröd och vad detta i sin djupare betydelse då faktiskt innebär för världen när vi efter Mässan skickas ut i den.

Låt oss i tacksamhet och ödmjukhet minnas att dessa löften och gudomliga gåvor är oss givna helt och fullt av nåd, utan egen förtjänst, och med bävan minnas att detta innebär ett stort ansvar för oss själva och vår omgivning. Låt oss i fastan minnas dessa löften och röja undan det som hindrar oss att komma närmare deras fullkomning och ta till oss den Helige Petrus uppmaning:
”Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld.” (2 Pet. 1:3) 
Amen!

- Petri 

Petri har även skrivit:

För den kvinnan som har varit med om våldtäkt och blivit gravid, är det okej att göra abort?

Om barnet får en svår diagnos som innebär att barnet inte kommer att leva efter födseln, ska man ändå fortsätta med graviditeten?

Ska man fortsätta med graviditeten även om barnet får en svår diagnos som kommer att kräva livsuppehållande behandling under resten av livet?

Som en katolsk läkare samt kvinna har jag haft svårt med dessa frågor. Jag har länge funderat på vad jag hade svarat om en patient hade bett mig om en abort på grund av dessa anledningar. Eller ifall det hade hänt mig, vad hade jag gjort?

I början av terminen var jag på min anestesiplacering. Jag tittade på operationslistan och på nästa patient så stod det ”abort.” Det var en bebis precis på gränsen för när kvinnor i Sverige har full frihet till abort, det vill säga 18 veckor. Som läkarkandidat var det mitt jobb att ta emot patienten från väntsalen. Efter att jag hade introducerat mig till patienten, som endast var några år äldre än mig, började vi gå tillsammans mot operationssalen. På vägen till operationssalen så sa hon: ”Jag längtar tills det här är över och för den här saken att försvinna ur mig.”

Jag var ledsen för både mamman och bebisen. Jag var ledsen för mammans oförmåga att se Guds gåva till henne, och ledsen för barnet som blev bestulen av Guds största gåva – möjligheten till liv. När vi kom fram till operationssalen sa jag en tyst bön för både mamman och bebisen, och bad om att få lämna operationssalen. I det ögonblicket förstod jag precis Kyrkans lära och svar till dessa frågor.

Just nu är jag i Filippinerna för min utomlandsplacering på Obstetrik/Gynekologi. Precis innan jag åkte så hade min pojkvän Jonas och jag bestämt oss för att göra Gottgörelseakten för Den Första Lördagen tillsammans, som är en devotion förknippad med uppenbarelserna i Fatima. Första lördagen i december, samma dag som jag skulle åka iväg, gick vi på mässan och påbörjade devotionen. Direkt efter så bad vi rosenkransen och sedan mediterade vi över rosenkransens mysterier i 15minuter – som alla är delar i devotionen. Jag valde att meditera särskilt över Jesu födelse.

När jag började meditera såg jag Maria. Redan från stunden av Herrens bebådelse genom ängeln Gabriel bestämde sig Maria för att acceptera och lita på Guds plan för henne.  Detta trots hur galet det må ha låtit, att bli gravid fastän man är oskuld. Även Heliga Josef, hennes man, stöttade henne, efter att en ängel hade talat med honom i en dröm. Även när Jesu födelse närmade sig, och Maria och Josef inte var välkomna till någons hem i Betlehem, så fruktade de inte. Till slut så födde Maria vår Herre och Frälsare i en krubba.

Efter det såg jag Marias obefläckade hjärta med törntaggar omkring. Till skillnad från Maria så är många kvinnor idag rädda för att bli gravida och ser det som en ”sjukdom” de behöver skyddas ifrån och behandlas för. Jag kunde känna Marias sorg och smärta för alla barn, både födda och ofödda, som inte är älskade av deras föräldrar, i synnerhet deras mammor. Dessa barn är så oälskade att vissa mammor väljer att döda dem innan de ens fått en skymt av den vackra världen som Gud har skapat åt oss. Jag förstod vad Maria försökte berätta för mig. Alla barn från konceptionsögonblicket är mirakel och Guds mest dyrbara gåva till världen. Precis som Maria kommer jag att ovillkorligt älska vartenda barn Gud välsignar mig (och min framtida man) med.

Jag har länge sagt att obstetrik (den medicinska specialiteten för graviditet och förlossning) är den gladaste specialiteten. Obstetriska patienter brukar vara friska mammor som ivrigt väntar på att äntligen kunna hålla sina barn för första gången. Jag har verkligen tyckt om att göra min obstetrikplacering här i Filippinerna, eftersom jag blivit glad av att vara omringad av gravida kvinnor, samt glada mammor med sina nyfödda barn. Förra veckan, under högtiden för Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet, så fick jag även möjligheten att förlossa mitt första barn.

Precis efter att barnet hade förlossats, stod jag där i tystnad och bävan, medan jag tittade på bebisen i mina händer. Tiden stod still, tills jag hörde läkaren säga: ”Du kan ge barnet till barnmorskan nu.” Jag överlämnade barnet till barnmorskan, som sedan gav barnet till mamman. Efter förlossningen bytte jag från mina arbetskläder och skyndade mig till mässan.

Jag vet inte var jag ska börja när jag ska försöka beskriva de känslor jag fick när jag höll i det nyfödda barnet. Medan jag höll i barnet, livets mirakel, kunde jag känna en överväldigande glädje och kärlek för barnet. Precis som var och en av oss, kom det här barnet till världen på grund av Guds kärlek för oss. Vilken välsignelse det var, att Gud kunde använda mig som ett instrument och medel för ett liv, Guds mest dyrbara gåva, att komma till vår vackra värld.


Alla barn är livets mirakel och är gåvor från Gud, genom vilka han uttrycker sin kärlek för oss. Precis som Jesusbarnet, älskar Gud oss så mycket att Han sände sitt enda Son till världen för att frälsa oss från våra synder, så att vi kan möta Honom igen i Himlen. Nu under jultiden, låt oss tacka Gud för denna välsignelse och fira vår Herres födelse. Vi ber för alla barn, både födda och ofödda. Låt oss också be för alla föräldrar, särskilt alla mammor, att de alltid ska älska sina barn ovillkorligt, på samma sätt Maria och Gud älskar oss.
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. - Joh 3:16-17 

Originalet på engelska kan man läsa här: Call me Dr Sam

Alla hamnar vi i situationer där vi behöver en hjälpande hand för att ta oss igenom en jobbig situation i livet. Här är 10 bibelcitat som kan ge en extra boost när du behöver det som mest: 

* Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. - Fil 4:13

* Herre, förbarma dig över oss, till dig står vårt hopp. Var vårt stöd varje ny dag, vår hjälp i nödens stund! - Jes 33:2

* Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. - Jes 40:29

* Jag är bedrövad och gråter, res mig upp, som du har sagt. - Psalm 119:28

* Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. - 2 Kor 12:9- 10

* Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. - Psalm 46:2

* ”Gå nu hem och njut av god mat och sött vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka.” - Neh 8:10

* Men du, Herre, dröj inte långt borta, du min styrka, skynda till min hjälp! - Psalm 22:20

* men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. - Jes - 40:31

* Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen. - Hab 3:19

Vi har alla varit mer eller mindre skyldiga till att ha brutit mot några etikettregler i kyrkan eller under mässan. Ibland gör man saker utan att reflektera över hur egoistiskt det kan vara. Bot och bättring är gott för själen därför har vi på confessiones sammanställt en liten lista på beteenden man bör tänka på när man besöker en kyrka för att visa kärleksfull hänsyn till sina medmänniskor.
  1. Var tystlåten även när mässan slutar.  Det brukar alltid finnas personer som i tystnad försöker be efter mässan, men de får sällan någon ro. Hjälp dem be genom att "använda små bokstäver" eller gå ut ur kyrkan för att prata.
  2. Erbjud din sittplats om du ser att någon inte har en sittplats, i synnerhet om det är en gravid, äldre eller någon med funktionshinder. Det är ett jättebra sätt att få dem att känna sig välkomna. 
  3. Du skall inte paxa en hel bänk åt din familj. Kom tidigt och ta plats istället om ni vill sitta tillsammans, det skapar bara irritation i onödan annars.
  4. Sätt mobilen på ljudlös och glöm bort att du ens har den med dig när mässan börjar. Vad kan vara viktigare än Gud själv närvarande i det allra heligaste av sakrament. Hur coolt som helst ju!
  5.  Ge en hjälpande hand till föräldrar med småbarn. Jag har tyvärr bevittnat flera gånger när församlingsmedlemmar kollar snett på en mamman som jonglerar små barn. Det är tufft att ha småttingar och barn tenderar att göra ljud. Det är beundransvärd att de lyckas ta sig till mässan, de behöver inte någon som gör det jobbigare för dem. Hjälp till istället genom att erbjuda att bära en unge, plocka upp efter dem eller hämta en som är på väg att springa upp till altaret.

Finns det fler saker man ska tänka på som vi har missat? Lämna gärna en kommentar på vår facebooksida.

I katolska kretsar har man förhoppningen att katoliker lever kyska och följer kyrkans lära gällande sex före äktenskapet, onani och pornografi, dessvärre förekommer det ofta att vi bryter mot Guds bud när det kommer till dessa områden. Redan i ung ålder indoktrineras man i skolan att ta emot pornografi och en förvriden sexualsyn med öppna armar, vilket gör det svårare att följa sanningens väg även senare i livet.

Hur kommer det sig att pornografi ens är en synd?
Pornografi skadar oss! Det finns hur mycket forskning som helst som visar att porr är psykiskt skadligt. Du kan läsa mer om det här och titta här. Det som bl.a. händer i hjärnan när man kollar på porr är att den avtrubbas och behöver allt mer och grövre scener för att uppnå samma nivå av tillfredsställelse, precis som vilken drog som helst. Det bidrar även till en förvrängd syn på sex och kvinnor. Porr tar sexualiteten som i sig är vackert och förminskar det till tillfredsställande av den egna lusten. Den avskalar all kärlek och intimitet från sexualiteten och gör även att män blir alltmer oförmögna att tillfredsställa en kvinna. En nutida man kan betrakta tusen vackra nakna kvinnor under en timme vilket är mer än vad en man för hundra år sedan kunde se under hela sin livstid. Det är självklart att mannen kommer återvända för att fortsätta titta. Sedan förväntar han sig att när han träder in i äktenskapets sakrament att han kommer kunna leva hela livet med en kvinna. Det är inte hållbart och slutar förmodligen med skilsmässa och hjärtkross.

Pornografin låter män och kvinnor utsättas för en nedvärderande bransch där de behandlas som en produkt. I katolska kyrkans katekes står det följande:

Pornografi innebär att man rycker verkliga eller imiterade sexuella handlingar ur dess sammanhang, nämligen parternas intimitet med varandra, för att avsiktligt visa upp dem för andra människor. Den kränker kyskheten därför att den förändrar den äktenskapliga aktens natur, som är den ena makens intima gåva till den andra. Den innebär ett allvarligt angrepp på värdigheten hos dem som ägnar sig åt den (aktörer, säljare och köpare, publik), därför att den ene blir ett otillåtet och primitivt nöjes- och profitobjekt för den andre. Pornografin försätter alla som har att göra med den i en skenvärld. Den är en svår synd. Samhällets myndigheter skall förhindra produktion och distribution av pornografiskt material. - 2354

En man som verkligen älskar och respekterar kvinnor, inte bara sina nära och kära såsom ens mor, fru eller systrar, kan inte tillåta sig nedvärdera kvinnor och sig själv på det sättet. Män och kvinnor måste vara klippor för varandra och i detta fall måste vi som män stå upp och säga nej till pornografi.

Det är nödvändigt att få höra varför pornografins synd är fel men det är ännu viktigare att sluta synda och hitta en väg ut. Idag finns det olika forum man kan till hjälp, bland annat finns det en sekulär rörelse som går under namnet "no fap" där man kan stödja varandra med att bryta beroendet. För oss som katoliker är det viktigt att vända oss till bikten gång efter gång, så att vi inte dövar vårt samvete.

I mörkret visar Jesus oss sin moder, en moder som tar hand om sitt barn och alltid lyssnar. Män med pornografi- och onaniberoende, vänd er till Jungfru Maria och fördjupa relationen med henne varje dag för att bättre respektera och älska kvinnor. Vår Moder måste ha en större roll i vårt liv om vi vill överkomma denna synd. Varför? Jo, därför att hon är kvinna och i pornografi är problemet som tidigare nämnt starkt kopplat till kvinnor om du är man. Jag tror innerligt att det är en omöjlighet att älska och respektera kvinnor fullt ut om man samtidigt kollar på pornografi. Grunden till kyskhetens synd för de flesta männen är kopplad till kvinnor och ens bild av dem försämras och förvrängs. Det blir en suddigare bild av deras person och ersätts mot objektifiering. Vi som män är till för att skydda deras själar, inte se på när de fördärvas.

Integrera Gud i din vardag och be om vår Moders förböner. Ett bra sätt kan vara tidegärden och en planerad rosenkrans varje morgon eller kväll. Det är speciellt viktigt är att tydligt nämna ens intention, vilket kan vara att man vill bättre älska och respektera kvinnor men även att be för alla kvinnor som valt pornografins väg. Studier visar att en stark majoritet av de kvinnor som väljer att jobba i den branschen har en dålig bakgrund, många av dem har blivit sexuellt utnyttjade som barn. De behöver våra böner. De behöver att branschen försvinner.

Vägen dit är lång, det kommer vara svårt och förmodligen kommer bikten välkomna oss flera gånger  men fortsätt alltid. Ingen av oss vill träda in i ett äktenskap och vara den typen av man och familjefar som smyger ut om natten för att titta på pornografi när ens fru och barn sover. Livet är vackert och all typ av omvändelse är möjlig med vår Herre, nu tar vi även hjälp av hans Moder. För en daglig och konstant omvändelse ber vi, Amen.