I USA har man sett en drastisk ökning av självmord bland kvinnor, som enligt den amerikanska myndigheten "Centers for Disease Control and Prevention" har ökat med hela 80% sedan år 1999.

Mot en dyster bakgrund av stigande självmordstal bland amerikanska kvinnor har ny forskning upptäckt en avvikande grupp: praktiserande katoliker tycks gå emot den nationella trenden av förtvivlan och självskadebeteenden.

I studien som publicerades i JAMA Psychiatry följde man 89 708 kvinnor mellan åren 1996 - 2010. Forskarna jämförde kvinnor som aldrig deltog i gudstjänst/mässa med kristna kvinnor som deltog i någon gudstjänst/mässa en gång i veckan eller oftare och fann att man i den senare gruppen var hela fem gånger mindre benägen att begå självmord.

Kvinnornas kyrkobesök var inte den enda avgörande faktorn utan vilken kyrka de tillhörde hade också relevans. Protestantiska kvinnor som deltog i gudtjänst en gång i veckan var långt mindre benägna att ta sina egna liv än de kvinnor som sällan eller aldrig deltagit i gudstjänster. Men dessa samma protestantiska kvinnor hade fortfarande sju gånger högre risk att dö av suicid än sina katolska systrar.

Bland särskilt fromma katolska kvinnor (närmare bestämd 6999 kvinnor) som satt i bänkarna mer än en gång i veckan skedde inte ett enda självmord.

Den självmordsförebyggande effekt religion har är inte en enkel fråga som kan reduceras till gruppidentitet menar studieförfattarna. Det räckte inte med att betrakta sig själv som ex. katolik för att få den skyddande effekten. Personer som identifierade sig som katoliker men som aldrig deltog i mässan begick självmord i nästan lika hög grad som kvinnor som inte var troende.

Författarna drar slutsatsen att kyrklig närvaro ger "en form av meningsfull social delaktighet" som skyddar kvinnor mot ensamhet och isolering - två faktorer som är starkt förknippade med depression och självmord. "Religion och andlighet kan vara en underskattad resurs som psykiatriker och kliniker kan utforska med sina patienter, när det så är lämpligt", skrev forskargruppen.

Katolska kyrkan lär att självmord är en synd mot kärleken till sig själv, ens familj och kärleken till Gud:
Självmord strider mot den mänskliga varelsens böjelse att bevara och föra vidare sitt liv. Det står i allvarlig motsättning till den rätta kärleken till sig själv. Det skadar likaså kärleken till nästan eftersom det på ett orättmätigt sätt bryter solidaritetsbanden med familjen, den nationella och den mänskliga gemenskapen som vi alltid förblir bundna till. Självmord står i motsättning till kärleken till den levande Guden. - Katolska kyrkans katekes 2281
Samtidigt säger kyrkan:
Man skall inte ge upp hoppet om evig frälsning för sådana människor som har tagit sitt liv. Gud kan på vägar som endast han känner till ge dem tillfälle till ånger som ger dem frälsning. Kyrkan ber för dem som har berövat sig själva livet. - Katolska kyrkans katekes 2283
Tidigare har vissa hävdat att de låga suicidantalen bland katoliker kan bero på att släktingar underrapporterar självmord pga. rädsla för stigmatisering. Författarna menar dock att om detta påståendet vore sant måste underrapportering bland katoliker ske på en massiv skala för att det ens ska kunna minska den markanta skillnaden mellan mässbesökande katoliker och deras icke- religiösa kamrater, något som de betraktar inte vara särskilt troligt.

Få har missat den hätska debatten som pågår mellan Hilary Clinton och Donald Trump inför presidentvalet i USA. Median uppmärksammar dock sällan övriga partier som finns i landet. Ett parti som har växt i popularitet under denna presidentkampanj är American Solidarity Party, som har sina rötter i katolsk sociallära. Grundaren Mike Maturen säger i en intervju med CNA:
- The party itself is a secular party that is informed by faith
Medan dess medlemmar kommer från olika religiösa bakgrunder, och en del med ingen tro alls, bygger partiets plattform på tre pelare i katolsk sociallära: solidaritet, subsidiaritet och distributism.

Den amerikanska solidaritets partiet tycker inte att de passar varken i "konservativa" eller "liberala" läger. Dess plattform är starkt pro-life, men tillägger att denna övertygelse också måste innehålla motstånd mot dödsstraffet, samt sociala insatser för mödrar i nöd. Dess ståndpunkter om äktenskap och religionsfrihet skulle anses vara åt höger, medan partiets syn på miljö, hälso- och sjukvård och invandring betraktas vara mer liberal.

Ni kan läsa hela intervjun som CNA genomförde med Mike Maturen här.

Det är fredag kväll och man knäböjer framför det Allra Heligaste Sakramentet i kyrkan. Vi vet om att Jesus är lika närvarande där som vår kompis bredvid oss är närvarande och finns där för att lyssna på oss. Men åtminstone för mig kan det vara svårt att förstå ibland. Så kom jag någon gång över 4 enkla men bra steg från CatholicLink till hur man lättare ska kunna fokusera på rätt sätt under en sakramental tillbedjan. Varje steg ska man meditera över i ca 15 minuter.

1. Meditera över Guds närvaro.
Det är viktigt att först och främst förstå att Gud faktiskt är helt och fullt närvarande här men att Han bara har antagit en annan form. När vi ber Rosenkransen och andra böner hemma är Gud spirituellt närvarande. Men finns Sakramentet närvarande så är Han även fysiskt närvarande. Det är nu man kan fokusera bara på Honom på samma sätt som när man umgås med en kompis på riktigt snarare än via sociala medier. Koppla bort allt annat och lägg allt i Hans hand. Tänk vilket mysterium att den Allsmäktige Guden som skapat hela universum nu finns närvarande i detta till synes lilla. Vad innebär det för dig här och nu egentligen?

2. Tacksägelse.
När man greppat att man nu har tid för att verkligen kommunicera med Gud, så kan man först och främst ägna sig åt att tacka. Att tacka för allt det goda Han skänkt oss, även de saker som vi hela tiden tar för givet som vår familj, vår utbildning, vårt hem och att vi ens får vara här idag. Det finns så mycket att tacka för, och sådant som vi tidigare tänkte var omöjligt för våra liv, kanske vi nu kan se är möjligt tack vare Gud. Men det kan också vara så att man reflekterar över det som lett en dit man är idag. De små mirakel i form av händelser och personer som förändrat ens liv till det bättre, där Gud i grund och botten har varit den som styrt.

3. Bön.
Därefter kan man be för sig själv men också för andra. Kanske bär man på en stor oro eller känner någon som är allvarligt sjuk. Eller så vill man be för någon särskild konflikt i världen. Även själarna i skärselden är viktiga att be för. Det är helt upp till en själv, men det är nu man verkligen kan låta allt det som gnager en välla ut. Dock får vi inte glömma att Guds vägar är större än våra vägar, och kan vara svåra att förstå många gånger.

4. Försoning.
Slutligen kan det vara bra att försona sig med både Gud och med människor som man kanske varit i konflikt med den senaste tiden. Speciellt om man precis biktat sig kan det vara skönt med extra meditation över det. Då kanske man kan se allting klarare. Men det är också viktigt att samtidigt förlåta andra för de misstag de gör, och även be för världens synder.

Alla har vi vårt sätt att kommunicera med Gud och det är viktigt att hitta det som passar en bäst. Men ibland behöver vi lite struktur och hjälp på vägen för att det ska bli lättare!

/Kristina‘’Never abandon prayer, even when it seems pointless to pray’’ 

Jag kan inte direkt påstå att jag är ett stort fan av twitter men när jag läste denna tweeten av påven Fransiscus kände jag mig oerhört berörd. 

Hur många gånger har du inte känt ‘’varför svarar inte Gud på mina böner’’? Personligen händer detta ofta för mig. Jag är ofta ivrig och saknar tålamodet att lyssna på Guds röst.  Vi är oftast blinda under tiden vi ber och efteråt förstår vi vad Gud ville. Det är vanligt att vi människor inte ser helhetsbilden föränn efteråt. Gud ger oss inte alltid det vi själva vill, han ger oss det vi behöver. 

Det var en musikledare som under ett musikläger jag deltog i berättade ett bönesvar han fick. Han och hans fru hade väldigt svårt att få barn och de bad till Gud att de skulle bli väldignade med ett barn, men det hände aldrig… Det gick ett par år och under tiden renoverade de deras hus och gjorde om alla rum. Precis när huset hade blivit färdigrenoverat blev frun gravid. De bad ihärdigt och gav upp flera gånger men forsatte ändå att be. Nu i efterhand förstod de att Gud ville att de skulle vara mer förberedda innan de fick barn och att Gud ger oss saker när det är lägligt.

Vi alla tvivlar på om Gud hör bön ibland men ge inte upp, ty ingenting är omöjligt för Gud. 


/Lisa 

3 Katolska Youtubekanaler Du Inte Sett


Dags att helga upp din feed på youtube lite grann? Här kommer tre katolska youtubekanaler som du förmodligen inte känner till men som är värda en prenumeration.

1.  Vcatvideo 
  
Denna kanal startades under Trons år (precis som Confessiones!) utav ett amerikanskt stift och har som syfte att förmedla den katolska katekesen för ungdomar. De publicerar ett högkvalitativt klipp per månad och just nu är de inne på den sista serien som handlar om bön.  Deras klipp är intressanta, estetiskt sett grymma och väldigt inspirerande. Kul att visa något av deras klipp under konfirmandundervisningen kanske?

Vcatvideo


   


2. Langusta na palmie

Den här kanalen är driven av p. Adam Szustak, en polsk dominikanbroder och är nog den mest kända predikaren i Polen. Ett klassiskt pick-up line i katolska ungdomscirklar är ”Vad tycker du om det senaste klippet av Szustak?”. Kanalen är på polska, men många av klippen har engelska undertexter (det står då ENG efter titeln). Ta ett kik på t.ex. spellistan som heter ”Niecodzienny Vlog” (En Ovardaglig Vlog) där p. Adam delar med sig av reflektioner från sina resor till alla möjliga platser där folk bjuder in och där han får övernatta. Om du tycker om att se på vloggar så är det här något du verkligen bör titta på.


      3.  Katolsk Horisont
Denna kanal drivs av våra egna franciskaner i Jönköping. Bröderna åker runt i Sverige med kameror och spelar in bl.a. reflektioner till söndagens läsningar, intervjuer med olika katoliker i landet och klipp med kyrkoherden i Jönköping, pater Joseph Maria Nilsson. Kanalen är relativt ny och prenumeranter och uppmuntran behövs!

Katolsk horisont “Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom”


Hur många trasiga äktenskap känner vi inte till? Hur många äktenskap i vår närhet kan vi inte räkna upp som tagit slut på grund av otrohet, ständiga bråk eller helt enkelt för att båda två har tröttnat på varandra? Eller på de som aldrig träffar någon, för idealet är satt så högt att det inte finns en enda person som kan matcha det? I ett samhälle de flesta relationer börjar med sex innan man knappt vet vad den andre heter, där man är lika utbytbar som tröjan man köpte på H&M som man kan lämna tillbaka på öppet köp, så är det lätt att börja tveka på vad kärlek egentligen innebär.


I Matteusevangeliet fick Jesus vid ett tillfälle frågan om vilket som är det största budet i lagen. Hans svar löd: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. (Matt 22:37–40)


Vad kan väl vara ett bättre tecken på kärlek än Jesu korsdöd? En man som inte gjort något ont, som frivilligt går sin död för vår skull. För att våra synder skulle bli förlåtna, för att försona världen. I Bibeln står det att vi ska “älska varandra så som Jesus själv har älskat oss.” Det är inte några enkla ord att leva upp till, men det kan vara bra att fundera på hur vi ser på kärlek och hur den tar sig uttryck. Vi tänker ofta att kärlek har med bekräftelse av det egna jaget att göra, medan det egentligen handlar om tjänande. Dessutom kopplar vi ofta ihop kärlek och att älska med en känsla, snarare än vilja. Kärleken blir lätt eftergiven, den får en ”låt-gå-mentalitet” och har inte så mycket med gränssättning och lydnad att göra. Jesus däremot för samman begreppen kärlek och lydnad, ”Om ni älskar mig håller ni mina bud” (Joh 14:15). Detta kan låta väldigt begränsande, men lagarna finns för att vi ska komma närmare Gud och lära honom och på så sätt älska honom. Kärleken mellan Gud och människa är ömsesidig. Han vill att vi ska komma till honom, han vill ha en relation med oss. 

Så öppna ditt hjärta för Guds kärlek och lär känna honom. Han som dog för dig för att du ska ha evigt liv. Genom den kärleken kan du älska andra.  


/Carolina
“Jag har aldrig riktigt förstått varför Gud valde individerna han gjorde”.

Har denna tanken slagit dig när du läst Bibeln, hur Gud ibland ger människan, inte bara en chans, utan flera hur man än klantar sig?

I Bibeln kan vi läsa hur människor gång på gång faller i frestelse och hur lätt det är att ge bortförklaringar, hur lätt det är att egentligen vända sig bort från Gud istället för att vända sig till Gud. Detta var just vad Adam och Eva gjorde när de åt av det förbjudna trädets frukt eller när Petrus förnekade Jesus tre gånger.

Varför blev just de utvalda och inte någon som kunde varit mer lydig och pålitlig? Kanske för att dessa inte var vilka människor som helst, utan de var utvalda till att förmedla ett budskap från Herren. Gud kallar inte alltid den mest populäraste i gänget, den mest framgångsrika studenten med bäst betyg eller vad det nu kan tänkas vara. Han kallar snarare den fattige, den förstörde, den blyge, till och med den som man kanske minst anar.

Han kallade individer som Noa, Mose och Simson för att dem, som oss, har brister men som Gud starkt trodde på kan göra en förändring. Det spelade inte någon roll vart de kommer ifrån, vad de hade gjort eller vem dem brukade vara; Gud använder alla människor till gagn för Hans vilja.

1 Korinthierbrevet 1:26-29 (Nya Levande Bibeln)

26 Lägg märke till detta bland er själva, kära bröder. Det är inte många av er som har hög utbildning, inflytande i samhället eller kommer från en förnäm familj.
27 I stället har Gud medvetet valt att använda sig av dem som inte har något att komma med, för att de människor som världen räknar med ska komma i skuggan.
28 Han har valt en plan som världen ser ner på och förlöjligar just för att förbigå dem som tror att de är något.
29 Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.

Om du någonsin har känt att du inte är värdig nog att bli använd av Gud, inte känner dig tillräckligt älskad eller att Han känns för långt borta, kom då ihåg hur Gud gjorde det möjliga när det kändes som mest omöjligt. Hur samma kraft som Gud använde när Jesus erövrade graven också lever inom dig och hur Han låter oss finna de rätta “vapnen” mot våra hinder. Du är värdig Guds kärlek. Du är värd glädje. Du är värd ett meningsfullt syfte som tar dig platser du aldrig trott att du skulle nå. 
DU är utvald.

Filipperbrevet 4:13 (Nya Levande Bibeln)
Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus, som ger mig styrka och kraft.

Matteus 19:26 (Nya Levande Bibeln)
För Gud är allt möjligt.

Vanessa